Accessibility Tools

Medicinska sestra, to sam ja (III)

Naziv projekta:

Medicinska sestra, to sam ja (III)

OPIS

Projekt se provodi u Školi za medicinske sestre Vinogradska te Hrvatskoj udruzi medicinskih sestara, Hrvatskoj komori medicinskih sestara i zdravstvenim ustanovama. Učenici uz vodstvo pripremaju pitanja za medicinske sestre koje će posjetiti. Projektni tim odabire i dogovara sastanak sa medicinskim sestrama iz svih razina i područja sestrinstva. Nakon razgovora s medicinskim sestrama učenici pripremaju materijal koji će prezentirati mlađim učenicima, u obliku power point prezentacije ili filma.

RAZRED

5. a, b, c, d

ISHODI UČENJA

Modul: Temeljne društvene znanosti u sestrinstvu 

IU: 

 • razviti osjećaj pripadnosti sestrinstvu kao profesije
 • podići motivaciju za nastavak školovanja u sestrinstvu

Modul: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 

IU:

 • razviti socijalne kompetencije
 • razviti zajedništvo i suradnju

Modul: Sestrinska skrb

IU: 

 • planirati profesionalni put
 • podići svijest o važnosti cjeloživotnog učenja

Modul: Izborni modul

IU: 

 • razviti komunikacijske vještine
 • razviti odgovornost za vlastito ponašanje

MPT

odr B.5.2., osr B.5.1., goo A.5.2., pod B.5.2., ikt A.5.1.

VRIJEME TRAJANJA

37

NASTAVNIK

Višnja Pranjić, Monika Lovrek Seničić, Ivana Horvat, Miroslava Kičić

MJESTO

Zdravstvene ustanove i udruge

KOMENTAR/OPAŽANJA

Projektni tim

Monika Lovrek Seničićmag.med.techn.
Ivana Horvatmag. med. techn.
Miroslava Kičićmag. med. techn.
Višnja Pranjićdr. sc.

Ranije godine

NAZIV PROJEKTA: Medicinska sestra, to sam ja

Nositelj projekta: Škola za medicinske sestre Vinogradska

Voditeljica projekta: Monika Lovrek Seničić

Sudionici:

grupa učenika „Štovatelji sestrinstva“

Cilj projekta je upoznati razna područja u kojima se mogu primijeniti kompetencije stečene obrazovanjem u sestrinstvu.

Vremenik:

projekt se realizira tijekom cijele nastavne godine u dogovoru s učenicima i voditeljicom projekta

Sadržajni ishodi projekta su:

 • razviti komunikacijske vještine
 • razviti odgovornost za vlastito ponašanje
 • razviti socijalne kompetencije
 • podići motivaciju za nastavak školovanja u sestrinstvu
 • razviti osjećaj pripadnosti sestrinstvu kao profesije
 • razviti zajedništvo i suradnju
 • prepoznati vlastite osobine i potencijal
 • planirati profesionalni put
 • podići svijest o važnosti cijeloživotnog učenja
 • približiti učenicima razne tehnologije

Opis projekta:

Projekt se provodi u Školi za medicinske sestre Vinogradska te Hrvatskoj udruzi medicinskih sestara, Hrvatskoj komori medicinskih sestara i zdravstvenim ustanovama. Učenici uz vodstvo pripremaju pitanja za medicinske sestre koje će posjetiti. Projektni tim odabire i dogovara sastanak sa medicinskim sestrama iz svih razina i područja sestrinstva. Nakon razgovora s medicinskim sestrama učenici pripremaju materijal koji će prezentirati mlađim učenicima, u obliku power point prezentacije ili filma.

Aktivnosti:

 • Objasniti učenicima zadatak
 • Odabrati medicinske sestre koje će učenici posjetiti
 • Dogovoriti posjetu učenika medicinskim sestrama
 • Posjetiti medicinske sestre i razgovarati s njima
 • Izraditi nadahnuti i motivirajući materijal za prezentaciju
 • Prezentirati izrađene materijale

Evaluacija projekta provodi se kroz prezentacije učenika o ostvarenim zaključcima nakon razgovora sa svim odabranim medicinskim sestrama.

Projektni tim

Monika Lovrek Seničićmag.med.techn.
Ivana Horvatmag. med. techn.
Miroslava Kičićmag. med. techn.
Dubravka Trgovecmag. med. techn.
Višnja Pranjićdr. sc.
Go to Top