Accessibility Tools

Međupredmetni tlak

NAZIV PROJEKTA: Međupredmetni tlak

VODITELJ PROJEKTA: Jelka Škoton

SUDIONICI: učenici 1.b i 1.d razreda te učenici trećih razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska

CILJ PROJEKTA: istražiti ulogu krvnoga tlaka na zdravlje pojedinca te podići svijest i odgovornost za vlastito zdravlje.

ELEMENTI PROJEKTA: učenici trećih razreda mjerit će krvni tlak, puls i saturaciju učenicima prvih razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska. Podaci o izmjerenim vrijednostima upisat će se pripremljene tablice i analizirati na nastavi matematike. U sklopu nastave biologije, fizike, kemije i geografije učenici će se upoznati s krvnim tlakom, načinom na koji se mjeri, utjecajem koji ima na organizam te simptomima njegovih promijenjenih vrijednosti. Također će istražiti koje prehrambene navike i životne aktivnosti mogu utjecati na promjenu njegovih vrijednosti. Na nastavi informatici učenici će podatke prikazati koristeći IKT te podijeliti s ostalim učenicima Škole. Rezultati projekta bit će objavljeni i na web stranici Škole.

ISHODI PROJEKTA:

Biologija 

 • opisati visok krvni tlak kao bolest krvožilnog sustava i sustava organa za izlučivanje
 • opisati uzrok nastanka, glavne simptome te način prevencije i liječenje
 • raspraviti važnost brige o vlastitom zdravlju

Matematika

 • Prikuplja podatke iz primarnih izvora.
 • Određuje srednje vrijednosti (aritmetičku sredinu,mod, medijan).
 • Računa aritmetičku sredinu statističkih podataka prikazanih na različite načine.
 • Čita i objašnjava podatke iz svakodnevnog života.

Kemija

 • učenici istražuju utjecaj prehrane na vrijednost krvnog tlaka
 • učenici razlikuju zasićene od nezasićenih masnih kiselina, navode prehrambene namirnice bogate zasićenim/nezasićenim masnim kiselinama

Fizika

 • učenici istražuju ovisnost tlaka o pritisnoj sili
 • istražuju ovisnost tlaka o veličini podloge
 • prepoznaju tlak u svakodnevni primjerima
 • izvode matematičku ovisnost tlaka o sili i površini,koristi osnovne SI mjerne jedinice
 • definira tlak 1mm žive; preračunava mjerne jedinice Pa u mm žive
 • izrađuju plakat o fizičkim veličinama koje je potrebno znati da bi uspješno aplicirali infuziju

Geografija

 • objašnjava tlak zraka te koristi s njim povezane mjerne jedinice, uređaje i način mjerenja, analizira podatke iz tablica i grafičkih prikaza
 • razlikuje ciklonu od anticiklone
 • navodi čimbenike koji utječu na tlak te određuje zakonitosti u njegovoj geografskoj raspodjeli
 • objašnjava geografsku raspodjelu tlaka zraka na Zemlji s pomoću geografskih karata i IKT-a
 • objašnjava utjecaj tlaka zraka na ljude

Informatika

 • učenici će koristiti MS Excela za upisivanje dobivenih mjerenja
 • primjena formula AVERAGE,MIN,MAX, LEFT, CONCATENATE, COUNTIF
 • grupiranje podataka funkcijom COUNTIF
 • stvaranje pogodnih grafikona (torta, stupčasti) te uređivanje istih
 • izrada plakata pomoću digitalnog alata Canva

ODGOJNO – OBRAZOVNA OČEKIVANJA:

uku A.4/5.1. Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.

ikt D.5.3. Učenik samostalno ili u suradnji s kolegama predočava, stvara i dijeli nove ideje i uratke s pomoću  IKT-a.

osr A.5.1. Razvija sliku o sebi.

A.5.2. Opisuje i primjenjuje zdrave stilove života koji podrazumijevaju pravilnu prehranu i odgovarajuću tjelesnu aktivnost.

C.5.3.A  Povezuje važnost sistematskih i preventivnih pregleda s očuvanjem zdravlja.

Uku D.4/ 5.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima,uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i pružiti pomoć

Pod A.5.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja

TRAJANJE PROJEKTA:

školska godina 2021./2022., drugo polugodište

Realizacija

Projektni tim

Ksenija Durlen Stanićprofesorica matematike i fizike
Vedrana Grgićprofesorica fizike
Jelka Škotonprofesorica biologije
Marta Pašalićprofesorica kemije
Petar Pavešićprofesor geografije i socijologije
Daniel Bašić profesor matematike i informatike
Go to Top