Accessibility Tools

Mjere i mjerne jedinice

NAZIV PROJEKTA: Mjere i mjerne jedinice

VODITELJ PROJEKTA:  Ksenija Durlen Stanić, prof. mentor

SUDIONICI PROJEKTA: učenici  prvih i drugih  razreda koji imaju poteškoće s usvajanjem gradiva

OPIS PROJEKTA:  Tijekom trajanja ovog projekta, učenici će prilikom pripremanja hrane i pečenja kolača obraćati pažnju na količinu namirnica, povezivati količinu namirnica s iznosom odgovarajućih mjernih jedinica. Pripremati će hranu tako da će  količinu namirnica u pojedinom receptu prilagođavati različitoj veličini obroka, pa će tako pripremati hranu od  npr.  3/2  ili 1/3 namirnica navedenih u receptu. Prije mjerenja procjenjivati će količinu pojedinih namirnica. Povezivati će masu i obujam namirnica. Prezentirati će svoj rad i pri tome izraziti količinu pojedinih namirnica različitim  mjernim jedinicama.

CILJ PROJEKTA: učenici će naučiti mjeriti veličine, povezivati obujam i masu namirnica, procjenjivati, pretvarati mjerne jedinice, izračunavati razmjerne veličina

VRIJEME ODRŽAVANJA: studeni 2020. – listopad 2022.

Projekt ima dvije faze:

 1. Faza:  studeni 2020.  – lipanj 2021.
 2. Faza : rujan 2021.    –  listopad 2022.

ISHODI PROJEKTA:  Učenici će mjeriti različite veličine.  Koristiti mjerne jedinice za masu i obujam. Zapisivati vrijednost dobivenih veličina znanstvenim zapisom broja. Pretvarati mjerne jedinice u veće i manje od osnovne. Izračunavati razmjerne veličine.

ODGOJNO –OBRAZOVNA OČEKIVANJA:

 • osr B 4.2. Suradnički uči i radi u timu.
 • osr A 4.3. Razvija osobne potencijale.
 • osr A 4.4. Upravlja svojim obrazovnim i profesionalnim putem.
 • uku D.4/5.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.
 • uku C.4/5.3. Učenik iskazuje interes za različita područja, preuzima odgovornost za svoje učenje i ustraje u učenju
 • uku A.4/5.3. Učenik kreativno djeluje u različitim područjima učenja.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1. Faza

 • Predstavljanje projekta, upoznavanje s ciljem projekta
 • Odabir parova učenika koji će učestvovati u projektu
 • Razgovor o odabiru recepata i o detaljima pripreme obroka (istaknuti važnost procjene, mjerenja i pretvaranja mjernih jedinica)
 • Prikupljanje radova
 • Korigiranje i dorađivanje radova
 • Predstavljanje radova, razgovor s učesnicima o novostečenim znanjima ( lipanj 2021.)

2. Faza

 • Odabir parova učenika koji će učestvovati u projektu
 • Razgovor o odabiru recepata i o detaljima pripreme obroka (istaknuti važnost procjene, mjerenja i pretvaranja mjernih jedinica)
 • Prikupljanje radova
 • Korigiranje i dorađivanje radova
 • Predstavljanje radova, razgovor s učesnicima o novostečenim znanjima (listopad 2022.)

Događanja

Izvješće o projektu pogledajte ovdje.

Projektni tim

Ksenija Durlen Stanićprofesorica matematike i fizike, profesor mentor
Go to Top