Accessibility Tools

Mjesec borbe protiv ovisnosti 

Naziv projekta:

Mjesec borbe protiv ovisnosti 

OPIS

Cilj je učenike Vinogradske škole osvijestiti o štetnim posljedicama ovisnosti i važnosti borbe sa ovim ozbiljnim problemom suvremenog doba. Pri suzbijanju ovisnosti jedna od najvažnijih i najučinkovitijih preventivnih aktivnosti je edukacija o štetnosti sredstava ovisnosti. Prevenirati ovisnost znači spriječiti pojavnost ovisnosti, a to znači pokušati ukloniti prvi korak u eksperimentiranju i istraživanju sredstava ovisnosti, odnosno droga. Važno je istaknuti da ovisnost nije samo problem pojedinca, već ima ozbiljne posljedice i za društvo u cjelini, stoga je važno boriti se protiv ove pojave na svim razinama. Učenici će se također upoznati s različitim načinima podrške i liječenja za osobe koje pate od ovisnosti, te kako im pružiti pomoć i podršku.

RAZRED

5. a, b, c, d

ISHODI

Modul Sestrinska skrb

IU:

 • usvajati znanja o štetnim posljedicama različitih sredstava ovisnosti
 • educirati učenike o štetnosti droga i alkohola

Modul: Sestrinstvo u zajednici

IU: 

 • usvojiti vještine rješavanja problema
 • poticati na zaštitničko ponašanje
 • usvojiti kontrolu nad donošenjem pozitivnih odluka

MPT

B.5.2.A , B.5.2.B, B.5.3.A , C.5.2.B

VRIJEME TRAJANJA

60 sati tijekom studenoga i prosinca

NASTAVNIK

Dubravka Protić, Martina Trnčević, Ivana Pišćenec

MJESTO

Škola za medicinske sestre Vinogradska, Učenički dom ‘Hrvatski učiteljski konvikt’

KOMENTAR/OPAŽANJA

Projektni tim

Dubravka Protićmag. med. techn.
Martina Trnčevićmag. med. techn.
Ivana Pišćenecmag. med. techn.

Ranije godine

NAZIV PROJEKTA: Mjesec borbe protiv ovisnosti 15.11.-15.12.

OSNIVAČ:  Dubravka Protić

SUDIONICI:  treći, četvrti i peti razredi Škole za medicinske sestre Vinogradska

CILJ:  akcija je humanitarnog i odgojnog značaja, učenike Vinogradske škole osvijestiti o štetnim posljedicama ovisnosti i važnost borbe sa ovim ozbiljnim problemom suvremenog doba. Pri suzbijanju ovisnosti jedna od najvažnijih, najboljih i najučinkovitijih preventivnih aktivnosti je edukacija o štetnosti sredstava ovisnosti. Prevenirati ovisnost znači spriječiti da se ona uopće pojavi, a to znači spriječiti onaj prvi korak u eksperimentiranju i istraživanju sredstava ovisnosti odnosno droga.

Učenici koji sudjeluju u projektu:

 • usvajaju znanja o štetnim posljedicama različitih sredstava ovisnosti
 • razvijanje i osnaživanje učenika za pozitivne izbore
 • edukacija učenika o štetnosti droga i alkohola
 • razvijaju samopouzdanje i samopoštovanje
 • usvajaju vještine rješavanja problema
 • razvijaju komunikacijske vještine
 • potiču na zaštitničko ponašanje
 • svjesnim razmišljanjem usvajaju kontrolu nad donošenjem pozitivnih odluka

Zlouporaba alkohola i droga jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice. Početak uporabe duhana, alkohola i psihoaktivnih droga obično se dogodi u razdoblju adolescencije. Zbog specifičnosti ovog razdoblja života (životnog neiskustva, adolescentske sklonosti rizicima, želje za pripadanjem i sl.) mladi su najugroženija populacijska skupina za usvajanje i razvoj ovisničkoga ponašanja.

ELEMENTI PROJEKTA: Putem akcija u našoj školi promovirat će se zdrav stil života, podizanje razine svijesti učenicima o štetnim zdravstvenim i socijalnim posljedicama ovisnosti. Navedene aktivnosti poduzimaju se kako bi se podigla razina svijesti o ovom problemu te kako bi se zajedničkim naporima pridonijelo ostvarivanju zajedničkog cilja učinkovite borbe protiv svih oblika ovisnosti te posebice suzbijanju zlouporabe droga u našem društvu.

 

OČEKIVANI REZULTATI: razvijanje i afirmiranje pozitivnih stavova i životnih stilova, razvoj pozitivne slike o sebi i o svijetu oko nas s ciljem osnaživanja u donošenju pozitivnih i kvalitetnih odluka, edukacija o štetnim djelovanjima sredstava ovisnosti koja je usmjerena kapacitiranju potrebnim znanjima o opasnostima koje proizlaze iz zlouporabe  sredstava ovisnosti. Rezultat su ove edukacije razvijanje i podizanje svijesti o štetnosti koju uzrokuju ovisnosti te edukacija učenika o radu s ovisnicima.

PRIJAVITELJ I PARTNER: 1. Škola za medicinske sestre Vinogradska

TRAJANJE PROJEKTA:  školska godina 2022./2023.

PROJEKTNI TIM:

Dubravka Protić, dipl. med. techn.

Tatjana Antičević, dipl.med.techn.

Martina Trnčević, mag.med.techn.

Ivana Pišćenec, mag.med.techn.

Irena Koraj, dipl. med. techn.

dr. sc. Višnja Pranjić


NAZIV PROJEKTA: Mjesec borbe protiv ovisnosti 15.11.-15.12.

OSNIVAČ: Dubravka Protić

SUDIONICI: treći, četvrti i peti razredi Škole za medicinske sestre Vinogradska

CILJakcija je humanitarnog i odgojnog značaja, učenike Vinogradske škole osvijestiti o štetnim posljedicama ovisnosti i važnost borbe sa ovim ozbiljnim problemom suvremenog doba. Pri suzbijanju ovisnosti jedna od najvažnijih, najboljih i najučinkovitijih preventivnih aktivnosti je edukacija o štetnosti sredstava ovisnosti. Prevenirati ovisnost znači spriječiti da se ona uopće pojavi, a to znači spriječiti onaj prvi korak u eksperimentiranju i istraživanju sredstava ovisnosti odnosno droga.

Učenici koji sudjeluju u projektu:

 • usvajaju znanja o štetnim posljedicama različitih sredstava ovisnosti
 • razvijanje i osnaživanje učenika za pozitivne izbore
 • edukacija učenika o štetnosti droga i alkohola
 • razvijaju samopouzdanje i samopoštovanje
 • usvajaju vještine rješavanja problema
 • razvijaju komunikacijske vještine
 • potiču na zaštitničko ponašanje
 • svjesnim razmišljanjem usvajaju kontrolu nad donošenjem pozitivnih odluka

Zlouporaba alkohola i droga jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice. Početak uporabe duhana, alkohola i psihoaktivnih droga obično se dogodi u razdoblju adolescencije. Zbog specifičnosti ovog razdoblja života (životnog neiskustva, adolescentske sklonosti rizicima, želje za pripadanjem i sl.) mladi su najugroženija populacijska skupina za usvajanje i razvoj ovisničkoga ponašanja.

ELEMENTI PROJEKTA: Putem akcija u našoj školi promovirat će se zdrav stil života, podizanje razine svijesti učenicima o štetnim zdravstvenim i socijalnim posljedicama ovisnosti. Navedene aktivnosti poduzimaju se kako bi se podigla razina svijesti o ovom problemu te kako bi se zajedničkim naporima pridonijelo ostvarivanju zajedničkog cilja učinkovite borbe protiv svih oblika ovisnosti te posebice suzbijanju zlouporabe droga u našem društvu.

OČEKIVANI REZULTATI: razvijanje i afirmiranje pozitivnih stavova i životnih stilova, razvoj pozitivne slike o sebi i o svijetu oko nas s ciljem osnaživanja u donošenju pozitivnih i kvalitetnih odluka, edukacija o štetnim djelovanjima sredstava ovisnosti koja je usmjerena kapacitiranju potrebnim znanjima o opasnostima koje proizlaze iz zlouporabe sredstava ovisnosti. Rezultat su ove edukacije razvijanje i podizanje svijesti o štetnosti koju uzrokuju ovisnosti te edukacija učenika o radu s ovisnicima.

PRIJAVITELJ I PARTNER: 1. Škola za medicinske sestre Vinogradska

TRAJANJE PROJEKTA: školska godina 2021./2022.

Projektni tim

Dubravka Protićmag. med. techn.
Martina Trnčevićmag. med. techn.
Ivana Pišćenecmag. med. techn.
Irena Korajmag. med. techn.
Snježana Cipčićmag. med. techn.
Višnja Pranjićdr. sc.
Go to Top