Accessibility Tools

Nastavnici i učenici uz treću životnu dob

Naziv projekta:

Nastavnici i učenici uz treću životnu dob

OPIS

Aktivnost je humanitarnog i volonterskog značaja, djeci adolescentskog uzrasta osvijestiti važnost osjećaja i pripadanja u zajednici osobama treće životne dobi. Probuditi svijest kod učenika na aktivan život u Domu umirovljenika osoba treće životne dobi.

RAZRED

3. a, b, 4.a, d

ISHODI UČENJA

Modul: Temeljne društvene znanosti u sestrinstvu 

IU: 

 • primijeniti načela sestrinske etike – etički kodeks medicinskih sestara 
 • senzibilizirati učenike na potrebu pomoći drugima

Modul: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 

IU:

 • razviti komunikacijske vještine s osobama treće životne dobi

Modul: Sestrinska skrb

IU: 

 • omogućiti da se kroz razgovor i radionice učenici povežu i senzibiliziraju u Domu umirovljenika sa korisnicima treće životne dobi

Modul: Izborni modul

IU: 

 • razvijaju komunikacijske vještine sa osobama treće životne dobi
 • razviti socijalnu osjetljivosti prema osobama treće životne dobi

MPT

Goo C.4.1., goo 4.2., goo 4.3., osr C.4.3.

VRIJEME TRAJANJA

5 sati

NASTAVNIK

Suzana Avgustinović, Martina Jakelić,, Dajana Antunović, Ana Mutić, Ana Tomić

MJESTO

Dom za starije osobe Maksimir, Dom za starije osobe Sveta Ana

KOMENTAR/OPAŽANJA

Projektni tim

Suzana Avgustinovićmag.med.techn.
Martina Petrovićmag. med. techn.
Dajana Antunovićmag. med. techn.
Ana Mutićmag. med. techn.
Ana tomićmag. med. techn.

Ranije godine

Naziv projekta: Nastavnici i učenici uz treću životnu dob

OSNIVAČ:  Suzana Avgustinović

SUDIONICI:  treći i četvrti razredi Škole za medicinske sestre Vinogradska

CILJ:  akcija je odgojnog  i humanitarnog značaja, osposobljavanje i uključivanje učenika u pomaganju korisnicima u Domu za umirovljenike

Učenici koji sudjeluju u projektu:

 • senzibilizirati učenike na potrebu pomoći drugima
 • senzibiliziranje javnosti na povećane potrebe korisnicima treće životne dobi u Domu za umirovljenike
 • razviti komunikacijske vještine s osobama treće životne dobi
 • osvijestiti učenike o važnosti humanog volonterskog rada te aktivnog sudjelovanja u životu zajednice
 • probuditi svijest učenika o problemima u zajednici, te ih poticati u stjecanju iskustava za aktivno građanstvo
 • poticati učenike na timski rad i međusobnu suradnju

Škola za medicinske sestre Vinogradska u školskoj godini 2022./2023. sudjelovat će u humanitarnom i volonterskom djelovanju aktivnog uključivanja učenika i stručnih nastavnika,  temeljem osobnog angažmana u svezi  sprječavanja ravnodušnosti prema osobama treće životne dobi. Želimo probuditi svijest kod učenika na aktivan život u Domu umirovljenika osoba treće životne dobi. U projektu sudjeluje: Dom za starije osobe Maksimir, Dom za starije osobe Sveta Ana.

ELEMENTI PROJEKTA:  razgovorom stručnih nastavnica uvidjeli smo a da toga prije nismo bili svjesni, da adolescenti imaju averziju prema osobama treće životne dobi te da bi trebalo osvijestiti važnost dobre komunikacije i pomoći među te dvije skupine.

Analizom okruženja došli smo do činjenice da u projektu djeluje;

 1. Dom za starije osobe Maksimir /Hegedušićeva 20, Zagreb, koji pridonosi unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi. Ciljane skupine su osobe s intelektualnim i fizičkim teškoćama, članovi njihovih obitelji i umirovljenici.
 2. Dom za starije osobe Sveta Ana / Islandska ulica 2, Zagreb, koji pridonosi unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi. Ciljane skupine su osobe s intelektualnim i fizičkim teškoćama, članovi njihovih obitelji i umirovljenici.

Nakon što je ideja sazrela došlo je vrijeme da se i mi aktiviramo i angažiramo u svojoj zajednici i ugradimo dio svojih sposobnosti za opće dobro i dobro osoba treće životne dobi. Želimo biti prijatelji osoba treće životne dobi i izgrađivati što čovječnije društvo u kojem nema diskriminacije. Razvijati okruženje zajednice u skladu s potrebama naših članova.

 OČEKIVANI REZULTATI:  Osobe treće životne dobi imaju višestruke, različite i promjenjive potrebe. Njihove su potrebe oblikovane njihovim sposobnostima i osobinama, osobnim

iskustvom, navikama, interesima, ciljevima, kao i širim socijalnim i kulturnim okruženjem.  Mogućnosti osoba treće životne dobi se često zanemaruju. Nadamo se da ćemo učenici i nastavnici naše škole unaprijediti znanja i vještine u smislu ostvarivanja što bolje komunikacije i odnosa s osobama treće životne dobi. Razviti osjetljivost prema njima i strpljenje. Svi mi moramo svojom mudrošću osigurati integraciju osoba treće životne dobi, jer ako poštujemo različitost onda se moramo potruditi da ova zajednica bude ugodna svakome.

 

PRIJAVITELJ I PARTNER:

 1. Škola za medicinske sestre Vinogradska
 2. Dom za starije osobe Maksimir
 3. Dom za starije osobe Sveta Ana

 TRAJANJE PROJEKTA:  školska godina 2022./2023.

PROJEKTNI TIM:

Suzana Avgustinović, mag. med. techn.

Martina Jakelić, mag. med. techn.

Dajana Antunović, mag. med. techn.

Ana Tomić, bacc. med. techn.

Ana Mutić, mag. med. techn.

Go to Top