Accessibility Tools

Nordijsko hodanje – aktivnost za sve

Naziv projekta:

Nordijsko hodanje – aktivnost za sve

OPIS

Razviti vještine suradničkog učenja učenika Škole za medicinske sestre Vinogradska iz Zagreba i učenika Srednje škole Viktorovac iz Siska Tijekom projekta učenici će organizirat sastanke, radionice i predavanja. Predavanja će se održati uživo ili uživo putem Interneta ovisno o epidemiološkoj situaciji. Projekt se provodi u Školi za medicinske sestre Vinogradska, Srednjoj školi Viktorovac te u suradnji s jednim od klubova nordijskog hodanja grada Zagreba i Siska . Jedan od ciljeva projekta je kroz niz zajedničkih aktivnosti podići svijest o važnosti provođenja redovne tjelesne aktivnosti te prikazati nordijsko hodanje kao sportsko-rekreativnu aktivnost prikladnu za svaku životnu dob i stupanj fizičke spreme.

RAZRED

3 a, b, c, d

ISHODI UČENJA

Modul: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

IU:

  • razviti kod učenika svijest o promociji zdravlja
  • razviti odgovornost za vlastito ponašanje
  • razviti odgovornost o provođenju redovne tjelesne aktivnosti

Modul: Temeljne društvene znanosti u sestrinstvu

IU: 

  • razviti osjećaj pripadnosti sestrinskoj profesiji
  • razviti komunikacijske vještine
  • razviti vještine korištenja digitalnih alata
  • razviti socijalne kompetencije
  • razviti zajedništvo i suradnju

Modul: Temeljne medicinske znanosti

IU:

  • primijeniti osnove latinskoga jezika u opisu građe lokomotornog sustava
  • opisati dijelove lokomotornog sustava

MPT

ikt A.5.1., ikt C.1.4 ikt C.5.3., osr B.5.2., osr C.5.4., ikt D.1.4.

VRIJEME TRAJANJA

Tijekom nastavne godine, 60 sati

NASTAVNIK

Miroslava Kičić, Petra Dragaš

MJESTO

Škola za medicinske sestre Vinogradska, 

Srednja škola Viktorovac Sisak,

Klub nordijskog hodanja,

Smotra „Dani E-medica“ 

KOMENTAR/OPAŽANJA

Projektni tim

Miroslava Kičićmag.med.techn.
Petra Dragašmag. med. techn.
Go to Top