Accessibility Tools

Postoci i novci

Naziv projekta:

Postoci i novci

Predmetno područje:

matematika, informatika

Voditelj projekta:

Frane Jurlić, prof. savjetnik

Sudionici projekta:

učenici 1.a i 1.b 

Vrijeme održavanja:

siječanj 2024. – svibanj 2024.

Mjesto održavanja:

prostor Škole, mjesta boravišta učenika

Opis projekta i projektna aktivnost:

Zadatak sudionika projekta po fazama realizacije:

U siječnju učenici prikupljaju podatke o vrstama i uvjetima štednje u različitim financijskim institucijama, te odabiru model koji će obraditi.

Međusobno raspravljaju o modelima, savjetuju jedni druge i pomažu jadni drugima u svim etapama rada.

Od veljače do kraja ožujka, temeljem odabranog modela štednje, izrađuju osobni financijski plan i projekciju rezultata štednje na rok od 4 godine.

Svoj model i rezultate rada pripremaju kao powerpoint prezentaciju do kraja travnja

Ciljevi projekta:

goo A.4.4. Promiče ravnopravnost spolova.

ikt C 4. 3. Učenik samostalno kritički procjenjuje proces, izvore i rezultate pretraživanja te odabire potrebne informacije

osr A 4.2. Upravlja svojim emocijama i ponašanjem.

osr B 4.1. Uviđa posljedice svojih i tuđih stavova / postupaka / izbora. 

osr B 4.2. Suradnički uči i radi u timu.

pod A.4.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

pod C.4.3. Objašnjava osnovne namjene financijskih institucija i koristi se financijskim uslugama.

B.4.1.A Odabire primjerene odnose i komunikaciju. 

B.4.1.B Razvija tolerantan odnos prema drugima.

uku A.4/5.1. Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.

uku D.4/5.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

Ciljane skupine:

učenici škole, ostali dionici obiteljskog života

Anticipacija mogućih problema:

Ne očekujemo probleme koji bi mogli omesti realizaciju projekta.

Metode rada:

razgovor, 

timski rad,

terenski rad, 

istraživanje, 

rasprave.

Oblici rada:

individualni, rad u skupini, timski rad, frontalni

Očekivani rezultati:

poboljšati socijalne vještine (rad u par i grupi, suradnja), razviti kreativnost u digitalnom vizualnom izražavanju, razviti vještinu prepoznavanja važnih detalja u promatranoj aktivnosti, razviti sposobnost kreiranja održivog financijskog plana.

Prezentacija projekta:

svibanj 2024. godine (prezentacije rezultata rada, foto dokumentacija)

Evaluacija projekta:

– evaluacija nakon prezentacije projekta (anketa)

Projektni tim

Frane Jurlićprofesor matematike i informatike, profesor savjetnik
Go to Top