Accessibility Tools

Puls i temperatura

NAZIV PROJEKTA: Puls i temperatura

VODITELJ PROJEKTA: Jelka Škoton

SUDIONICI: učenici prvih i drugih razreda

PREDMETNO PODRUČJE: matematika, fizika, kemija, biologija i informatika

CILJ PROJEKTA: istražiti utjecaj pulsa na tjelesnu temperaturu te ih povezati s fizičkom aktivnosti i drugim promjenama u organizmu. Podići svijest i odgovornost učenika za vlastito zdravlje.

ELEMENTI PROJEKTA: učenici će mjeriti tjelesnu temperaturu u različitim situacijama (prije i poslije fizičke aktivnosti, u različito doba dana i sl.). Uz tjelesnu temperaturu mjerit će puls te će bilježiti ostala zapažanja (osjet umora, gladi, žeđi i sl.). Prikupljeni podaci analizirat će se i obraditi na nastavi matematike, a u sklopu fizike, biologije i kemije učenici će istražiti uloge i načine utjecaja tjelesne temperature i pulsa na homeostazu organizma. Na nastavi informatike učenici će podatke obraditi i izraditi plakat korištenjem digitalnih alata.

TRAJANJE PROJEKTA:

školska godina 2022./2023.

ISHODI PROJEKTA:

Biologija 

 • opisati kako temperatura utječe na ekosustave i  živa bića
 • opisati načine kako organizmi održavaju tjelesnu temperaturu
 • razlikovati homeotermne i poikilotermne organizme te način prilagodbe na nepovoljne temperaturne uvjete
 • povezati  promjenu pulsa i znojenje kao mehanizme održavanja homeostaze

Matematika

 • učenici su  se upoznali s  prikupljanjem  podataka iz primarnih izvora
 • moći će analizirati podatke
 • odrediti min i max vrijednost
 • odrediti medijan, te prvi i treći kvartil
 • odrediti aritmetičku sredinu i mod
 • učenici će moći primijeniti matematički jezik u komunikaciji i izražavanju

Kemija

 • učenici istražuju proces otapanja soli u vodi te analiziraju izmjenu topline između kemijskog sustava i okoline tijekom procesa
 • učenici mjere količinu soli i vode te prirast temperature u okolini
 • učenici povezuju toplinski učinak kemijske promjene s njenim korištenjem u terapijske svrhe (instant vrećice za grijanje ili hlađenje)

Fizika

 • učenici istražuju istražuju temperaturne ljestvice i njihove utemeljitelje
 • učenici mjere digitalnim toplomjerom tjelesne temperature(izraženo u C)
 • dobivene vrijednosti, učenici preračunavaju u Kelvinovu i Fahreinheitovu ljestvicu
 • na temelju dobivenih vrijednosti, učenici izrađuju plakat
 • u razredu prezentiraju proces prikupljanja, preračunavanja i izrade plakata

Informatika

 • učenici će koristiti MS Excela za upisivanje dobivenih mjerenja
 • primjena formula AVERAGE, MIN, MAX, MEDIAN
 • stvaranje box grafikona tj, brkate funkcije te uređivanje istog
 • umetanje dobivenih grafikona u izvješće projekta
 • učenici će moći primjeniti digitalnu pismenost i uporabu tehnologije pri izradi grafikona

ODGOJNO – OBRAZOVNA OČEKIVANJA:

uku A.4/5.1. Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.

ikt D.5.3. Učenik samostalno ili u suradnji s kolegama predočava, stvara i dijeli nove ideje i uratke s pomoću  IKT-a.

osr A.5.1. Razvija sliku o sebi.

A.5.2. Opisuje i primjenjuje zdrave stilove života koji podrazumijevaju pravilnu prehranu i odgovarajuću tjelesnu aktivnost.

C.5.3.A  Povezuje važnost sistematskih i preventivnih pregleda s očuvanjem zdravlja.

Uku D.4/ 5.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i pružiti pomoć.

Pod A.5.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.


Realizacija

Projektni tim

Jelka Škotonprofesorica biologije
Ksenija Durlen Stanićprofesorica matematike i fizike
Josip Razumprofesor kemije
Vedrana Grgićprofesorica fizike
Daniel Bašićprofesor matematike i informatike
Go to Top