Accessibility Tools

S moje točke gledišta

NAZIV PROJEKTA: S moje točke gledišta……

Nositelj projekta:

 • Škola likovnih umjetnosti, Split, Croatia
 • Feyzullah Yıldırır Anadolu Lisesi, Nurdağı, Turkey

Partner projekta:

 • Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb
 • Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi, Safranbolu, Turkey
 • Prirodoslovna škola Split, Split, Croatia
 • Srednja škola Petrinja, Petrinja, Croatia
 • Srednja škola Ivana Lucića Trogir, Trogir, Croatia
 • SŠ Tina Ujevića, Vrgorac, Vrgorac, Croatia

Projektni tim ispred Škole za medicinske sestre Vinogradska:

 • Ivana Horvat
 • Anamarija Meczner
 • Maja Mlinar
 • Monika Lovrek Seničić

Ostali članovi projektnog tima: Željka Milošević Paro (osnivač projekta), Serhat Cengiz (osnivač projekta), Suzana Škojo, Serpil Öz, Sandra Bešker, Perislava Bešić-Smlatić, Matea Mihaljević Jurković, Marinela Horvat, Maja Kralj, Hajdi Jelaska Relja, Aleksandra Dužević

Sudionici: učenici trećih i četvrtih razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska

Cilj projekta: Aktivnim slušanjem učenici/e će: uvidjeti da njihovi problem nisu toliko drugačiji od problema drugih učenika; lakše će se otvarati za dijeljenje potencijalno problematičnih situacija; upoznati i poštivati druge kulture i drugačija uvjerenja; unaprijedit će svoje komunikacijske vještine; prakticirati i unaprijediti engleski jezik; naučit će raditi u timu te razviti empatiju.

Vremenik: projekt se provodi tijekom cijele školske godine.

“S moje točke gledišta…” je jednogodišnji međunarodni projekt za srednjoškolce. Ideja je da kroz različite aktivnosti propitujemo probleme i društvene pojave, pokušavajući ih sagledati sa različitih strana (pružatelj /korisnik; napadač/žrtva; zdrav/bolestan; društven/nedruštven; čisto/prljavo; hrabro / bojažljivo). Aktivnosti kojima bi temu razvijale bile bi različite, ovisno o struci nastavnika ili stručnog suradnika. Svaka aktivnost se zasniva na istraživanje učenika i različitih stajališta te konačnom literarnom, glumačkom, likovnom, video uratku ili diskusiji /forumu za timove učenika. Nastavnik, zajedno s učenicima izabire njima najprimjerenije aktivnosti kroz koje bi razmatrali odabranu temu. Glavni dio aktivnosti će se odvijati tijekom redovnog odgojno-obrazovnog rada u školi, kroz različite oblike nastave, a suradnici na projektu će aktivnosti projekta ugraditi u Školski kurikulum.

Aktivnosti:

Projekt se provodi na E-twinning platformi.

Svakoj aktivnosti prethodi virtualni sastanak svih partnera preko zoom aplikacije. Svi partneri/sudionici su u ravnopravnom odnosu. Postoji mogućnost promjene u kalendaru rada, ovisno o situaciji unutar partnerskih škola. Partneri rade zajednički i slijedom dogovora.

Na početku projekta svi sudionici ispunjavaju zajedničku anketu, a dobiveni rezultati su putokaz u kojem smjeru dalje razvijati aktivnosti.

Faza 1.: Pozivanje partnera i uspostava komunikacije i predstavljanje partnera (voditelja i učenika) na TwinSpaceu, kroz dijeljenje slika, videozapisa i pisanih tekstova, organiziranje video-događaja); integracija projekta u školske kurikulume za šk. godinu 2021./2022.; predstavljanje teme, predmeta, metoda i vremenskog slijeda projekta učenicima; osmišljavanje logotipa; anketa, istraživanje

Faza 2.: Stvaranje učeničkih timova iz partnerskih škola – sudionica. Provođenje aktivnosti učenika koje ovise o provedenoj anketi. Nakon ankete, učenici sami glasaju za predložene teme radionica.

Evaluacija projekta: Zajednički virtualni priručnik o provedenim zajedničkim aktivnostima i novo stečenim vještinama; zajednička virtualna izložba dobivenih radova učenika; zajednička učenička online konferencija; evaluacija i diseminacija projekta putem web stranice škole, društvenih medija, školskog lista i ljetopisa, izlaganje na aktivu i kongresima.


Događanja

Međunarodni  projekt koji se provodi na E-twinning platformi „S moje točke gledišta……“ čiji su nositelji Škola likovnih umjetnosti, Split i  Feyzullah Yıldırır Anadolu Lisesi, Nurdağı iz Turske, a naša Škola pod vodstvom nastavnica Monike Lovrek Seničić,       Anamarije Meczner, Ivane Horvat i Maje Mlinar sudjeluje kao partner uz  Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi, Safranbolu iz Turske, a tu su još i  Prirodoslovna škola Split, Srednja škola Petrinja, Srednja škola Ivana Lucića Trogir, Trogir i SŠ Tina Ujevića, Vrgorac.

Projekt kroz različite aktivnosti propituje probleme i društvene pojave, pokušavajući ih sagledati sa različitih strana. Svaka aktivnost usmjerena je na istraživanje učenika i različitih stajališta te konačnom literarnom, glumačkom, likovnom, video uratku ili diskusiji /forumu za timove učenika.

Sudjelovanjem u projektu učenici su uvidjeli da njihovi problem nisu toliko drugačiji od problema drugih učenika. Tijekom sudjelovanja u projektu upoznali  su druge kulture i unaprijedili poznavanje engleskog jezika. Projekt je završio zajedničkim virtualnim priručnikom o provedenim zajedničkim aktivnostima i zajedničkom virtualnom izložbom dobivenih radova učenika.

Monika Lovrek Seničić

Projektni tim

Ivana Horvatmag.med.techn.
Anamarija Mecznermag. sanitarni inž.
Maja Mlinarmag. med. techn.
Monika Lovrek Seničićmag. med. techn.
Go to Top