Accessibility Tools

Šalji dalje III

Naziv projekta:

Šalji dalje III

OPIS

Cilj projekta je približiti zajednicu Gluhih te poticati buduće policijske djelatnike na učenje i korištenje hrvatskog znakovnog jezika te time unaprijediti građanska prava gluhih i nagluhih osoba. Učenici, uz pomoć voditeljica, proučavaju i istražuju podatke o životu, potrebama i komunikaciji gluhih i nagluhih osoba, pripremaju predavanja i radionice koje potom prezentiraju učenicima Policijske škole.

RAZRED

3.A, 3.B, 3.C, 3.D

ISHODI UČENJA

Modul: Temeljne društvene znanosti u sestrinstvu

IU:

 • primjenjivati asertivno izražavanje stajališta i vještine komuniciranja s različitim skupinama i pojedincima
Modul: Sestrinstvo u zajednici

IU:

 • poučavati u skladu s profesionalno -etičkim i načelima čuvanja profesionalne tajne
 • primijeniti suvremenu informatičku tehnologiju
Modul: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

IU:

 • koristiti stručnu terminologiju i komunikaciju na stranome jeziku
 • primijeniti suvremenu informatičko-komunikacijsku tehnologiju u praksi
 • analizirati vlastiti rad (samoprocjena)
Modul: Izborni strukovni modul

IU:

 • sudjelovati pri prikupljanju informacija
 • sudjelovati u komunikaciji unutar tima
 • komunicirati s korisnicima različite životne dobi
 • objasniti važnost hrvatskoga znakovnog jezika u komunikaciji s gluhim osobama
 • opisati način života i kulturu gluhih osoba
 • koristiti jednoručnu i dvoručnu abecedu u komunikaciji s gluhim osobama
 • upotrijebiti neverbalnu komunikaciju
 • koristiti znakovno nazivlje općih pojmova iz svakodnevnoga života u komunikaciji s gluhim osobama

MPT

goo A.5.1., goo A.5.2.

ikt A.5.1., ikt A.5.2., ikt A.5.4., ikt B.5.3., ikt C.5.1., ikt C.5.2., ikt C.5.3., ikt C.5.4.

osr C.5.2., osr C.5.4.

uku A.4/5.1., uku A.4/5.2., uku A.4/5.3., uku A.5/4.4., uku B.4/5.1., uku B.4/5.2., uku B.4/5.3., uku B.4/5.2.4.

zdr B.5.1.

VRIJEME TRAJANJA

predstavljanje projekta učenicima po razredima: 4 sata

podjela zadataka: 1 sat

istraživački rad: 10 sati

priprema radionica: 50 sati (5 sati po grupi)

provođenje predavanja i radionica: 50 sati (10 radionica x 5 sati/ 5 sati po grupi)

evaluacija projekta: 5 sati

osiguravanje vidljivosti: 5 sati

Ukupno: 125 sati

NASTAVNIK

Anamarija Meczner, Ivana Horvat, Davorka Birmili

MJESTO

Škola za medicinske sestre Vinogradska

Policijska škola „Josip Jović” u Zagrebu

KOMENTAR / OPAŽANJA

Projektni tim

Anamarija Mecznermag. sanitarni inž.
Ivana Horvatmag.med.techn.
Davorka Birmilimag. paed.

Ranije godine

Naziv projekta: Šalji dalje 2

Nositelj projekta: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb

Projektni partner: Klinika za pedijatriju KBC „Sestre milosrdnice,“ Zagreb

Vrijeme provedbe: školska godina 2022./2023.

Voditeljica: Anamarija Meczner

Sudionici: učenici petih razreda Škole s voditeljicama i djelatnici Klinike za pedijatriju

Opis projekta

Cilj projekta je približiti zajednicu Gluhih te poticati djelatnike Klinike na učenje i korištenje hrvatskog znakovnog jezika.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. korištenje hrvatskog znakovnog jezika u komunikaciji s gluhim pacijentima i članovima obitelji pacijenata Klinike za pedijatriju
 2. razumijevanje kulturnih specifičnosti zajednice Gluhih koje utječu na komunikaciju
 3. osnaživanje djelatnika Klinike – smanjenje osjećaja frustracije proizašlih iz nesporazuma u komunikaciji
 4. unapređivanje kvalitete zdravstvene skrbi gluhih i nagluhih pacijenata

Ishodi projekta za učenike su:

 • razviti komunikacijske vještine
 • promicati korištenje hrvatskog znakovnog jezika
 • razviti odgovornost za vlastito ponašanje
 • razviti socijalne kompetencije
 • povezati teorijsko gradivo s praktičnim izvedbama
 • promicati toleranciju i kritičko mišljenje
 • upoznati nove kulture

Provedbe projekta: Projekt se provodi u Školi za medicinske sestre Vinogradska i na Klinici za pedijatriju. Projekt se provodi uživo, a po potrebi i virtualno. Učenici, uz pomoć voditeljica proučavaju i istražuju podatke o životu, potrebama i komunikaciji gluhih i nagluhih osoba, pripremaju predavanja i radionice koje potom prezentiraju djelatnicima Klinike za pedijatriju.

Planirane aktivnosti projekta i vremenik provedbe
Aktivnost Nositelji Sudionici Vremenik
Aktivnost 1. Predstaviti projekt učenicima te im objasniti osnove projektnog zadatka. Voditeljica projekta učenici rujan 2022.
Aktivnost 2. Pripremiti predavanja i radionice. učenici s voditeljicama rujan – studeni 2022.
Aktivnost 3. Održati predavanja i radionice djelatnicima Klinike. učenici s voditeljicama djelatnici Klinike za pedijatriju podijeljeni u šest grupa po 8 do 10 djelatnika studeni 2022. – svibanj 2023.

Napomena: planirane su dvije radionice po mjesecu.

Aktivnost 4. Evaluirati projekt. voditeljice djelatnici Klinike za pedijatriju

učenici

studeni 2022. – svibanj 2023. za svaku grupu po završetku radionice

lipanj 2023. nakon završetka projekta

Aktivnost 5. Osigurati vidljivost projekta. voditeljice

učenici

djelatnici Klinike

putem mrežne stranice Škole

objavom članka u Ljetopisu Škole

tijekom cijele školske godine

Evaluacija projekta provodi se:

 1. a) ulaznim i izlaznim evaluacijskim upitnicima za djelatnike Klinike o poznavanju hrvatskog znakovnog jezika i kulture Gluhih
 2. b) evaluacijskim upitnicima o zadovoljstvu radionicama
 3. c) evaluacijskim upitnikom za učenike o iskustvu sudjelovanja na projektu.

Projektni tim

Anamarija Mecznermag. sanitarni inž.
Ivana Horvatmag.med.techn.
Monika Lovrek Seničićmag.med.techn.
Višnja Pranjićdr. sc.
Go to Top