Accessibility Tools

Spasimo jedni druge

Naziv projekta:

Spasimo jedni druge 

OPIS

Aktivnost je humanitarnog i odgojnog značaja, pružanje prve pomoći i zaštita nastanka trajnih posljedica pravovremenom reakcijom i postupkom unapređenje zdravoga življenja sustavom prevencije.

Učenici će sudjelovati na radionicama koje će organizirati lokalna zajednica sa Školom. Učenici će svoje usvojene vještine i znanje prenijete na društvenu zajednicu, održavat će se radionice na temu procjene životne ugroženosti, održavanje prohodnosti dišnih putova i kardiopulmonalne reanimacije te zbrinjavanje krvarenja i ozljeda.

Pravodobna i pravilna prva pomoć, do dolaska stručnih službi uvelike može spasiti život, spriječiti nastanak mogućih komplikacija , te smanjiti oporavak nastradale osobe. 

Cilj projekta je osvijestit društvo da njihovim postupkom uvelike mogu spriječiti letalni ishod. Spašavanje života ovisi o samo nekoliko minuta te o samim nama.

RAZRED

4. a, b, c, d

ISHODI UČENJA

Modul: Temeljne društvene znanosti u sestrinstvu 

IU: 

 • primijeniti načela sestrinske etike – etički kodeks medicinskih sestara 
 • poticati na kritičko razmišljanje pod logom SPASIMO JEDNI DRUGE

Modul: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 

IU: 

 • promicanje životnih kvaliteta i vrednota
 • izvijestiti o protokolu obavještavanja Hitne medicinske pomoći.

Modul: Sestrinska skrb 

IU: 

 • informirati društvo o pravilnom pružanju prve pomoći
 • osvijestiti kod prolaznika posljedice pravovremenog pružanja pomoći

Modul: Izborni modul

IU: 

 • podizanje svijesti društva o važnosti pomoći drugima 

MPT

B.5.1; B.4/5.1., A.5.3.; C.5.1.; C.5.3.

VRIJEME TRAJANJA

30 h

NASTAVNIK

Ana Mutić, Ana Tomić, Suzana Avgustinović, Dajana Antunović, Martina Jakelić 

MJESTO

Grad Zagreb i Zagrebačka županija 

KOMENTAR/OPAŽANJA

Projektni tim

Ana Mutićmag.med.techn.
Ana Tomićmag. med. techn.
Suzana Avgustinovićmag. med. techn.
Dajana Antunovićmag. med. techn.
Martina Petrovićmag. med. techn.

Ranije godine

NAZIV PROJEKTASPASIMO JEDNI DRUGE

NOSITELJ PROJEKTA: Crveni križ Grada Zagreba i Zagrebačke županije

PARTNER PROJEKTA: Škola za medicinske sestre Vinogradska

VODITELJICA : Ana Mutić

PROJEKTNI TIM:

 • Ana Mutić, mag.med.techn.
 • Ana Tomić, dipl. med. techn.
 • Suzana Avgustinović, mag. med. techn.
 • Dajana Antunović, mag.med. techn.

SUDIONICI: učenici četvrtog i petog razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska

CILJ: akcija je odgojnog značaja, pružanje prve pomoći i zaštita nastanka trajnih posljedica pravovremenom reakcijom i postupkom unapređenje zdravoga življenja sustavom prevencije. Promicati kvalitetu života i životne vrednote, podizati svijest društva.

ISHODI

 • informirati učenike škole o postupcima
 • informirati društvo o pravilnom pružanju prve pomoći
 • osvijestiti kod prolaznika posljedice pravovremenog pružanja pomoći
 • podizati svijesti društva o važnosti pomoći drugima
 • promicati kvalitetu života i životne vrednote

Škola za medicinske sestre Vinogradska u školskoj godini 2021./2022. sudjelovat će u humanitarnom i volonterskom djelovanju s lokalnim zajednicama i lokalnim Crvenim Križem Grada Zagreba I Zagrebačke županije.

ELEMENTI PROJEKTA: učenici će sudjelovati na radionicama koje će organizirati lokalna zajednica sa Školom. Učenici će svoje usvojene vještine i znanje prenijete na društvenu zajednicu, održavati će se radionice na temu procjene životne ugroženosti, održavanje prohodnosti dišnih putova te kardiopulmonalne reanimacije.

Pravodobna i pravilna prva pomoć, do dolaska stručnih službi uvelike može spasiti život, spriječiti nastanak mogućih komplikacija , te smanjiti oporavak nastradale osobe. Cilj projekta je osvijestit društvo da njihovim postupkom uvelike mogu spriječiti letalni ishod. Spašavanje života ovisi o samo nekoliko minuta te o samim nama.

OČEKIVANI REZULTATI: Učenici će prilagoditi radionice društvu na njima zanimljiv način o pružanju prve pomoći. Izvijestiti ih o protokolu obavještavanja Hitne medicinske pomoći. Potaknuti ih na kritičko razmišljanje pod logom SPASIMO JEDNI DRUGE. Trajne posljedice i tuđi život može biti spašen pruženom pomoći u određenom vremenu, pomozimo našim medicinskim djelatnicima. Na kraju godine prikazati projekt drugim učenicima, objaviti na webu škole te ljetopisu.

PRIJAVITELJ I PARTNER:

 1. Škola za medicinske sestre Vinogradska
 2. Lokalne zajednice Grada Zagreba i Zagrebačke županije
 3. Crveni Križ Grada Zagreba i Zagrebačke županije

TRAJANJE PROJEKTA: školska godina 2021./2022.


Događanja

Školska godina 2022./2023.

Spasimo jedni druge

Završivši pandemija COVIDA-19 i mi smo završili za ovu školsku godinu naš projekt pod sloganom SPASIMO JEDNI DRUGE.

Edukacija se provodila kroz predavanje i izvođenje radionica od strane učenika 4 d i 4a razreda uz stručno vodstvo nastavnica Ane Tomić, Suzane Avgustinović, Dajane Antunović, Martine Jakelić te nam se pridružila i nastavnica Monika Lovrek Seničić. Učenici su educirali školarce o pružanju prve pomoći , načinu saniranja ozljeda te su naučili kako se zaštititi od trajnih posljedica pravovremenom reakcijom i postupkom.

Ana Mutić , mag.med.techn.


Škola za medicinske sestre Vinogradska provela je ove godine projekt SPASIMO JEDNI DRUGE u suradnji sa Savjetom mladih Grada Jatrebarsko, koji se održao u prostorijama DVD Jatrebarsko. Projektom su se, kroz predavanje i radionice za mlade, educirali polaznici o pružanju prve pomoći , načinu saniranja ozljeda te su naučili kako se zaštititi od trajnih posljedica pravovremenom reakcijom i postupkom. U provedbi projekta sudjelovali su učenici 4.A razreda Škole te profesorice Ana Mutić, Ana Tomić, Suzana Avgustinović i Dajana Antunović.

Go to Top