Accessibility Tools

Šumoborci

Učenici četvrtih razreda sa nastavnicama(Mutić, Antolić, Stančić) sudjelovali su u akciji “Šumoborci” s ciljem pošumljavanja bolešću oštećene šume Draganički lug. Posadili smo preko tisuću sadnica hrasta lužnjaka i pokazali da osim  o zdravlju ljudi brinemo i o okolišu.

Galerija

Go to Top