Accessibility Tools

The Importance of Shakespeare

Naziv projekta: The Importance of Shakespeare
Predmetno područje: Engleski jezik, hrvatski jezik, povijest
Projektni tim: Fani Radolfi-Culej prof. , Lidija Šolić, prof.
Sudionici projekta: učenici 1.d, 2. d, 2. c
Vrijeme održavanja: siječanj – ožujak 2024.
Mjesto održavanja: prostor Pučkog otvorenog učilišta
Opis projekta i projektna aktivnost: Zadatak sudionika projekta po etapama realizacije:

  • Tijekom trajanja projekta učenici  kroz više različitih aktivnosti osvještavaju značenje i veličinu ovog autora na području književnosti, teatrologije i stvaranja službenog, književnog engleskog jezika.
  1. Posjet predstavi i kratki osvrt na istu: Taming of the Shrew
  2. Čitanje Shakespeareove ljubavne poezije tijekom obilježavanja Dana zaljubljenih (Valentinovo)
  3. Izložba učeničkih radova na temu Shakespeare
  4. Obrada nastavnih sadržaja na temu Shakespeare – biografski podaci i gramatička kategorija prošlog vremena (Past Tense)
  • Planiranje i realizacija aktivnosti:  siječanj, veljača, ožujak
Ciljevi projekta: A2.1 učenik može razumjeti slušani sadržaj i interpretirati ga

B.4.1.A Odabire primjerene odnose i komunikaciju.

B.4.2.C Razvija osobne potencijale i socijalne uloge.

uku D.4/5.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

goo A.4.4. Promiče ravnopravnost spolova.

osr C 4.2. Upućuje na međuovisnost članova društva i proces društvene odgovornosti.

odr C.4.3. Analizira i uspoređuje uzroke i posljedice socijalnih razlika u nekim društvima sa stajališta dobrobiti pojedinca.

uku C.4/5.1. Učenik može objasniti vrijednost učenja za svoj život.

Ciljane skupine: učenici, opća populacija
Anticipacija mogućih problema: Ne očekujemo probleme koji bi mogli omesti realizaciju projekta.
Metode rada:
  • razgovor,
  • timski rad,
  • terenski rad,
  • rasprave.
Oblici rada: rad u skupini, timski rad
Očekivani rezultati: osvijestiti važnost i ulogu Shakespeare na polju književnosti i definiranju engleskog književnog jezika, oživjeti duh vremena u kojem je živo, koristiti se izvornim jezikom i uočiti razlike u suvremenom izričaju,

poboljšati socijalne vještine (rad u grupi, podjela zaduženja u grupi), razviti kreativnost u izražavanju, kako likovnom tako i verbalnom, razviti vještinu komunikacije u okruženju vršnjaka iz drugih razreda i škola, osvijestiti važnost cjeloživotnog učenja i iskustva.

Prezentacija projekta: Veljača, ožujak 2024. godine
Evaluacija projekta  travanj 2024. – foto dokumentacija izložbe učeničkih radova, kratki članak o predstavi objavljen na stranici škole, kratak video čitanja Shakespeareovih stihova  za Valentinovo

Projektni tim

Lidija Šolić prof.engleskog i njemačkog jezika i knjiž.
Fani Radolfi Culejprof.engleskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i književnosti

Realizacija

Predstava Shakespear

Naši su učenici prvih i drugih razreda škole, u pratnji profesorica Fani Radolfi-Culej i Lidije Šolić posjetili Histrionski dom i prisustvovali predstavi na engleskom jeziku u izvedbi I. gimnazije Split.

Učenici splitske gimnazije viših razreda uprizorili su Shakespearovu komediju The Taming of the Shrew na vrlo dinamičan i aktualizirani način, kroz dialoge, pjesmu i ples, te malu notu akrobatike, čime su naši đaci bili oduševljeni.

Sama predstava dobila je preporuku Agencije za odgoj i obrazovanje. Nakon predstave učenici su se mogli družiti i slikati s glumcima, te kratko porazgovarati.

Lidija Šolić, prof.

Go to Top