Accessibility Tools

Učenici učenicima

NAZIV:  UČENICI UČENICIMA

VODITELJICA:  doc. dr. sc. Milica Mikecin (knjižničarka Škole)

SUDIONICI: učenici Škole 4-ih i 5-ih razreda; nastavnici zdravstvene grupe predmeta

CILJ: rana prevencija tjelesnih i psihičkih bolesti, s naglaskom na o temama o kojima mladi ne mogu razgovarati s roditeljima ili nastavnicima ili o onim kontroverznim ili zabranjenim temama; predstavljanje Škole i zanimanja med. sestre/med. tehničara

ISHODI:

 • poticanje suradničkog i iskustvenog učenja
 • osvještavanje postojanja određenog problema i razvijanje tolerancije
 • oblikovanje stavova i sustava vrijednosti
 • razvijanje kritičkog mišljenja, kreativnosti i učenja s ciljem rješavanja problema
 • razvijanje vještina uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • isticanje važnosti kritičkog razmišljanja i izgrađivanja vlastita stava
 • poboljšavanje govornih sposobnosti, prevladavanje nervoze i stjecanje sigurnosti u sebe pri javnom nastupanju
 • razvijanje uvjerenja da je mišljene mladih važno i da mogu utjecati na promjenu sebe i društva

OPIS PROJEKTA: Učenici Škole pod mentorstvom stručnih nastavnica i knjižničarke osmišljavaju radionice koje prezentiraju učenici sami pred djecom u vrtiću ili učenicima osnovnih i srednjih škola. Teme su uvijek odabrane i prilagođene uzrastu, a  odnose se na očuvanje zdravlja i prevenciju bolesti, prvu pomoć, strah od bolesti ili odlaska u bolnicu (npr. prvi ginekološki pregled, odlazak na stomatološki pregled) i slično. Teme koje se obrađuju su: konzumacija psihoaktivnih tvari, utjecaj alkohola i nikotina na tijelo, nasilje u vezama (psihičko, tjelesno, seksualno) i vršnjačko nasilje, zdrava prehrana (poremećaji prehrane i dodatci prehrani), depresija, nenasilno rješavanje sukoba, reproduktivno zdravlje (kontracepcija, pobačaj, maloljetničke trudnoće), ovisnosti (npr. klađenje i videoigrice) itd.

ELEMENTI PROJEKTA: U pripremnoj fazi projekta izrađuje se plan rada za sve buduće aktivnosti koje se sastoje u osmišljavanju, izradi, s naglaskom na istraživački rad učenika, i provedbi radionica za djecu vrtičke dobi ili za osnovnoškolce i srednjoškolce. U drugoj fazi, tj. u provođenju samih aktivnosti učenici pojedinačno, u paru ili grupno odlaze na planirane aktivnosti sa specifičnim zadatkom: napraviti uvod, razradu, podijeliti zadatke po grupama, analizirati rezultate, zaključiti temu i provesti vrednovanje rada. U završnoj fazi analiziraju rezultate vrednovanja  i samovrednovanja svoga rada i osmišljavaju načine kako ga poboljšati.  Uz radionice učenici izrađuju i plakat, koji će najaviti njihovu radionicu, tj. temu, mjesto i vrijeme održavanja, koji se dostavljaju u vrtić, knjižnice ili škole partnere projekta. Rezultati projekta prezentirat će se u e-publikacijama Škole (Infuzija i Ljetopis), u e-knjižici i na web-stranicama Škole, kao i na web-strancima partnera projekta.

OČEKIVANI REZULTATI: Kada vršnjaci govore vršnjacima, bolje se čuje to što se ima reći, pogotovo o temama o kojima se srame govoriti ili imaju strah govoriti s odraslima koji čestu zbog zaštitničkog odnosa ublažavaju istinu i izbjegavaju kontroverzne teme. Ovim projektom će se smanjiti neupućenost i neznanje djece i mladih o nekim, često tabuiziranim, temama koje su prisutne u društvu, a pogotovo među mladima. Učenici će se otvoriti pred svojim vršnjacima i moći postavljati pitanja i voditi diskusiju o određenoj temi ili će se uputiti u zablude i predrasuda povezane s nekom od tema te se osloboditi strahova i dobiti neke konkretne informacije (adrese komu se obratiti za rješavanje nekog problema).

NOSITELJ:  Škola za medicinske sestre Vinogradska (knjižničarka Škole i stručne nastavnice zdravstvene njege)

PARTNERI: Knjižnice Grada Zagreba na području općine Črnomerec (centralna Knjižnica Vladimira Nazora, Ulica grada Mainza, Knjižnica Kajfešov brijeg, Knjižnica Vrapče, Knjižnica Kustošija), osnovne škole (OŠ Pavleka Miškine, OŠ Nikole Tesle, OŠ Vjenceslav Novak itd.), srednje škole (Elektrotehnička škola, Prehrambeno-tehnološka škola, Elektrostrojarska obrtnička škola, Tehnička škola Zagreb, Gimnazija Tituša Brezovačkoga, VII. gimnazija, XII. gimnazija itd. ) i vrtići grada Zagreba (Dječji vrtić Petar Pan, Dječji vrtić Kućica, Dječji vrtić Bajka itd.)

TRAJANJE:  školska godina 2023./2024.

Realizacija

2.12.2023.

Dana 02.12.2023. učenici 5.b su u Tehničkoj školi održali predavanje učenicima 1. i 2. razreda na temu Stereotipi o starenju.

 

Projektni tim

Dubravka Protićmag. med. techn.
Tatjana Antičevićmag. med. techn.
Ivana Horvatmag. med. techn.
Milica Mikecindr. sc.

Ranije godine

Naziv projekta:  UČENICI UČENICIMA

VODITELJICA:  dr. sc. Milica Mikecin (knjižničarka Škole)

SUDIONICI: učenici Škole 4-ih i 5-ih razreda; nastavnici zdravstvene grupe predmeta

CILJ: rana prevencija tjelesnih i psihičkih bolesti, s naglaskom na o temama o kojima mladi ne mogu razgovarati s roditeljima ili nastavnicima ili o onim kontroverznim ili zabranjenim temama; predstavljanje Škole i zanimanja med. sestre/med. tehničara

ISHODI:

 • poticanje suradničkog i iskustvenog učenja
 • oblikovanje stavova i sustava vrijednosti
 • razvijanje kritičkog mišljenja, kreativnosti i učenja s ciljem rješavanja problema
 • razvijanje vještina uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • važnost kritičkog razmišljanja, vlastitog stava  i pravilnog rasuđivanja svijetu oko sebe
 • poboljšavanje govornih sposobnosti, prevladavanje nervoze i stjecanje sigurnosti u sebe
 • uvjerenje da je mišljene mladih važno i da mogu utjecati na promjenu sebe i društva
 • osvijestiti postojanje problema i razvijanje tolerancije

OPIS PROJEKTA: Učenici Škole pod mentorstvom stručnih nastavnica i knjižničarke osmišljavaju radionice koje prezentiraju učenici sami pred djecom u vrtiću ili učenicima osnovnih i srednjih škola. Teme su uvijek odabrane i prilagođene uzrastu, a  odnose se na očuvanje zdravlja i prevenciju bolesti, prvu pomoć, strah od bolesti (npr. COVID-19) ili odlaska u bolnicu (npr. prvi ginekološki pregled) i slično. Teme koje se obrađuju su: konzumacija psihoaktivnih tvari, utjecaj alkohola i nikotina na tijelo, nasilje u vezama (psihičko, tjelesno, seksualno) i vršnjačko nasilje, zdrava prehrana (poremećaji prehrane i dodatci prehrani), depresija, nenasilno rješavanje sukoba, reproduktivno zdravlje (kontracepcija, pobačaj, maloljetničke trudnoće), ovisnosti (npr. klađenje i videoigrice) itd.

ELEMENTI PROJEKTA: U pripremnoj fazi projekta izrađuje se plan rada za sve buduće aktivnosti koje se sastoje u osmišljavanju, izradi, s naglaskom na istraživački rad učenika, i provedbi radionica za djecu vrtičke dobi ili za osnovnoškolce i srednjoškolce. U drugoj fazi, tj. u provođenju samih aktivnosti učenici pojedinačno, u paru ili grupno odlaze na planirane aktivnosti sa specifičnim zadatkom: napraviti uvod, razradu, podijeliti zadatke po grupama, analizirati rezultate, zaključiti temu i provesti vrednovanje rada. U završnoj fazi analiziraju rezultate vrednovanja  i samovrednovanja svoga rada i osmišljavaju načine kako ga poboljšati.  Uz radionice učenici izrađuju i plakat, koji će najaviti njihovu radionicu, tj. temu, mjesto i vrijeme održavanja, koji se dostavljaju u vrtić, knjižnice ili škole partnere projekta.  Rezultati projekta prezentirat će se u publikacijama Škole (Infuzija i Ljetopis), u e-knjižici i na web-stranicama Škole, kao i na web-strancima partnera projekta.

OČEKIVANI REZULTATI: Kada vršnjaci govore vršnjacima, bolje se čuje to što se ima reći, pogotovo o temama o kojima se srame govoriti ili imaju strah govoriti s odraslima koji čestu zbog zaštitničkog odnosa ublažavaju istinu i izbjegavaju kontroverzne teme. Ovim projektom će se smanjiti neupućenost i neznanje djece i mladih o nekim, često tabuiziranim, temama koje su prisutne u društvu, a pogotovo među mladima. Učenici će se otvoriti pred svojim vršnjacima i moći postavljati pitanja i voditi diskusiju o određenoj temi ili će se uputiti u zablude i predrasuda povezane s nekom od tema te se osloboditi strahova i dobiti neke konkretne informacije (adrese kome se obratiti za rješavanje nekog problema).

NOSITELJ:  Škola za medicinske sestre Vinogradska (knjižničarka Škole i stručne nastavnice zdravstvene njege)

PARTNERI: Knjižnice Grada Zagreba na području općine Črnomerec (centralna Knjižnica Vladimira Nazora, Ulica grada Mainza, Knjižnica Kajfešov brijeg, Knjižnica Vrapče, Knjižnica Kustošija), osnovne škole (OŠ Pavleka Miškine, OŠ Nikole Tesle), srednje škole (Elektrostrojarska obrtnička škola, Tehnička škola Zagreb, Gimnazija Tituša Brezovačkoga) i vrtići grada Zagreba (Dječji vrtić Petar Pan, Dječji vrtić Kućica)

TRAJANJE:  školska godina 2022./2023.


NAZIV PROJEKTA: UČENICI UČENICIMA

VODITELJICA: dr. sc. Milica Mikecin

SUDIONICI: treći, četvrti i peti razredi Škole za medicinske sestre Vinogradska, stručne nastavice i knjižničarka Škole; vanjski suradnici: voditeljice knjižnica Grada Zagreba, knjižničarke i profesori osnovnih i srednjih škola te voditeljice vrtića na podrčju Grada Zagreba, odnosno Črnomerca

CILJ: ovaj školski projekt je specifičan oblik ostvarenja suradničkog planiranja i provedbe kulikula međupredmetnih tema na kojem uz sudjelovanje svih nastavnika i stručnih suradnika aktivno sudjeluju i učenici škole

Učenici koji će sudjelovati u projektu će:

 • samostano pretraživati različite izvore informacija na zadanu temu i učiti raditi u timu
 • primijeniti stečena znanja i vještine u različitim životnim situacijama
 • biti u aktivnoj ulozi predavača, a ne samo slušača na nastavnom satu
 • moći procijeniti trud potreban za izradu jednog nastavnog sata/radionice
 • naučiti nova znanja iz pojedinih međupredmetnih tema
 • razvijati potrebna znanja, vještine i stavove (npr. uporaba IKT-a)

ELEMENTI PROJEKTA: tijekom nastavne godine učenici će vođeni knjižničarkom i stručnim nastavnicama odlaziti po dogovoru u vrtiće, osnovne i srednje škole ili u knjižnice i tamo drugim učenicima održati radionicu na dogovorenu temu. Teme su vezane uz međupredmetne teme Škole za život: osobni i socijalni razvoj, građanski odgoj i obrazovanje, održivi razvoj i zdravlje (pravilno pranje ruku, oralna higijena, važnost tjelesne aktivnosti, prevencija rizičnih ponašanja mladih i djece, začarani krug dijeta, vršnjačko nasilje, tko se boji bolnice još, biraš i ti, tko sam ja itd. Predavanja i radionice po potrebi se provode i online.

Evaulacija projekta: kratki anketni online upitnici

OČEKIVANI REZULTATI: učenici će učiti kako učiti pripremajući se za izradu radionica koje će predstaviti svojim vršnjacima ili mlađima od sebe i time osvijestiti potrebu cjeloživotnog učenja te razvijati odgovornost, uvažavanje i solidarnost

PARTNERI: Knjižnice Vladimira Nazora (Ulica grada Meinza, Ulica grada Gualdo Tadino), Knjižnica Kustošija, Knjižnica Vrapče, OŠ Janka Draškovića, OŠ Kustošija, OŠ Pavleka Miškine, Elektrostojarska škola, Tehnička škola Zagreb i dr.

TRAJANJE PROJEKTA: školska godina 2021./2022.

PROJEKTNI TIM:

 • dr. sc. Milica Mikecin, prof. i dip. bibliotekar
 • Dubravka Protić, dipl. med. techn.
 • Tatjana Antičević, dipl. med. techn.
 • Irena Koraj, dipl. med. techn.
Go to Top