Accessibility Tools

Učimo znakovati

Naziv projekta: Projekt Učimo znakovati
OPIS Cilj projekta je izrada obrazovnog materijala za lakše učenje i usvajanje vještina komunikacije s gluhim i nagluhim osobama u zdravstvenom, obrazovnom i socijalnom okruženju.

Materijale će pripremati učenici trećih razreda s voditeljicama, proširujući svoje znanje i vještine, a koristit će ih za učenje, ponavljanje, samostalno uvježbavanje te prenošenje naučenog.

RAZRED 3.A, 3.B, 3.C, 3.D
ISHODI UČENJA Modul: Temeljne društvene znanosti u sestrinstvu

IU: primjenjivati asertivno izražavanje stajališta i vještine komuniciranja s različitim skupinama i pojedincima

Modul: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

IU:

1. koristiti stručnu terminologiju i komunikaciju na stranome jeziku

2. primijeniti suvremenu informatičko-komunikacijsku tehnologiju u praksi

3. analizirati vlastiti rad (samoprocjena)

Modul: Izborni strukovni modul

IU:

1. sudjelovati pri prikupljanju informacija

2. sudjelovati u komunikaciji unutar tima

2. objasniti važnost hrvatskoga znakovnog jezika u komunikaciji s gluhim osobama

4. opisati način života i kulturu gluhih osoba

5. objasniti važnost hrvatskoga znakovnog jezika u komunikaciji s gluhim osobama

6. opisati način života i kulturu gluhih osoba

7. koristiti jednoručnu i dvoručnu abecedu u komunikaciji s gluhim osobama

8. upotrijebiti neverbalnu komunikaciju

9. koristiti znakovno medicinsko nazivlje u komunikaciji s gluhim osobama

10. koristiti znakovno nazivlje općih pojmova iz svakodnevnoga života u komunikaciji s gluhim osobama.

MPT ikt A.5.1., ikt A.5.2., ikt A.5.4., ikt B.5.2., ikt B.5.3., ikt C.5.2., ikt C.5.3., ikt C.5.4., ikt D.5.1., ikt D.5.2., ikt D.5.3., ikt D.5.4.

uku A.4/5.1., uku A.4/5.2., uku A.4/5.3., uku A.5/4.4., uku B.4/5.1., uku B.4/5.2., uku B.4/5.3., uku B.4/5.2.4.

zdr B.5.1.

VRIJEME TRAJANJA predstavljanje projekta učenicima po razredima: 4 sata

podjela zadataka: 1 sat

istraživački rad: 10 sati

priprema i snimanje materijala: 15 sati

obrada video materijala: 30 sati

evaluacija projekta: 5 sati

osiguravanje vidljivosti: 20 sati

Ukupno: 85 sati

NASTAVNIK Anamarija Meczner, Ivana Horvat i Davorka Birmili
MJESTO Škola za medicinske sestre Vinogradska

Klinika za pedijatriju, KBC Sestre milosrdnice

Policijska škola „Josip Jović”

Učenički dom Hrvatski učiteljski konvikt

KOMENTAR / OPAŽANJA

Projektni tim

Anamarija Mecznermag. sanitarni inž.
Ivana Horvatmag. med. techn.
Davorka Birmilimag. paed.
Go to Top