Accessibility Tools

Vremeplov sestrinstava na Školi za medicinske sestre Vinogradska i Zdravstvenoj školi Split

Naziv projekta:

Vremeplov sestrinstava na Školi za medicinske sestre Vinogradska i Zdravstvenoj školi Split

OPIS

Cilj projekta Odore i znakovlje medicinskih sestara od Florence Nightingale pa do kraja 20.stoljeća prikazat će ubrzani razvoj sestrinstva kao struke u 20 stoljeću kao i razvoj zaštitne odjeće medicinskih sestara. Izložbom će biti prikazana važnost i uloga medicinske sestre u burnim vremenima 20. stoljeća: od velikih svjetskih ratova do izbijanja raznih bolesti koje su se razvile u epidemije i pandemije i uvelike prijetile čovječanstvu. Medicinske sestre su imale važnu ulogu u zajednici kao edukatorice, prosvjetiteljice i njegovateljice ranjenih u ratnim događanjima te voditeljice preventivnih programa u razdobljima mira, a zaštitna odjeća ih je činila prepoznatljivima u njihovim društvenim zajednicama. Razvojem društva rasle su potrebe za što obrazovanijim medicinskim sestrama, samim time i za otvaranjem obrazovnih ustanova koje su donosile svoja pravila u odijevanju i znakovlju. Ovaj projekt  će se izložiti javno u Pučkom otvorenom učilištu, Školi za medicinske sestre Vinogradska i Zdravstvenoj školi Split i prikazat će razvitak zaštitne odjeće, znakovlja struke i profesionalizaciju sestrinstva u 20. stoljeću.

RAZRED

3., 4., 5. a, b, c, d

ISHODI UČENJA

Modul: Temeljne društvene znanosti u sestrinstvu

IU:

 • istaknuti važnost etičnosti u suvremenom sestrinstvu
 • unaprijediti komunikacijske vještine
 • razviti odgovornost za vlastito ponašanje
 • razviti  socijalne kompetencije
Modul: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

IU:

 • navesti potrebu za djelovanjem medicinskih sestara u suvremenom društvu
 • istražiti  podatke o načinu komunikacije u vrijeme Florence Nightingale u odnosu na sadašnji trenutak.
 • promovirati sestrinstvo kao profesiju
Modul: Sestrinska skrb

IU:

 • analizirati doprinos Florence Nightingale u razvoju sestrinstva u kontekstu povijesnih, društvenih i znanstvenih događanja
 • istaknuti prednosti sestrinske profesije u odnosu na druga zanimanja
Modul: Izborni modul

IU:

 • poticati suradnju učenika između dviju zdravstvenih škola
 • razvijati kritičko promišljanje

MPT

A.4./5.3.; POD: A. 4./ 5.1. OSR: B.4./5.2. ikt A.4.1.

VRIJEME TRAJANJA

Svi razredi po 10 sati
NASTAVNIK Voditelj:. Josip Božić mag. sestrinstva, nastavnik mentor

Projektni tim:

1. Josip Božić mag. sestrinstva

2. Maja Mlinar mag. med. techn., nastavnik

3. Mutić Ana mag. med. techn., nastavnik

4. Marija Mitar bacc. med. techn.,nastavnik

5. Ivana Bokan mag. med. techn.,nastavnik

6. Marina Čelan mag.med.tech.,nastavnik

Sudionici:  Stručni aktiv zdravstvene njege: (Višnja Pranjić, Antičević Tatjana, Antunović Dajana, Avgustinović Suzana, Briski Sonja, Cipčić Snježana, Fučkar Gordana, Grgurević Ines, Monika Lovrek Seničić, Horvat Ivana, Karabegović Alma, Kičić Miroslava, Koraj Irena, Major Gordana, Mlinar Maja, Mutić Ana, Piščenec Ivana, Protić Dubravka, Senhadji Ivana, Šimunčić Mihaela, Tomić Ana, Trnčević Martina, Marina Kos).

MJESTO

Škola za medicinske sestre Vinogradska i Zdravstvena škola Split

KOMENTAR / OPAŽANJA

Opis projekta, aktivnosti i metode

Projekt se provodi u Školi za medicinske sestre Vinogradska i Zdravstvenoj školi Split.

Strukovne nastavnice će učenicima 4. i 5. razreda prezentirati projekt i pobuditi njihovu znatiželju i zainteresiranost za suradnju.

Rad će biti podijeljen u četiri grupe učenika koje će voditi njihovi mentori:

1   Povjesničari sestrinstva – U zaduženja učenika ulazi pretraživanje povijesnih izvora, priprema slika i opisa slika, priprema prostora za izložbu, priprema plakata i članaka, fotografiranje i snimanje svih aktivnosti. Uz pomoć nastavnica, učenici pripremaju materijal i prostor za izložbu. Izložba će biti postavljena u prostorima Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu, Zdravstvenoj školi Split i Knjižnici V. Nazora na Kajfešovu brijegu u Zagrebu. Izložba u Pučkom otvorenom učilištu i u Knjižnici V. Nazora realizirat će se tijekom travnja i svibnja 2023., a u Zdravstvenoj školi Split tijekom veljače i ožujka 2023.

2.   Medicinska sestra i povijest  – U zaduženja učenika ulazi pretraživanje povijesnih izvora koji svjedoče o nastavku raznih odora  koji su unaprijedili vizualizaciju i prepoznatljivost  med. sestara, priprema slika i opisa slika, priprema prostora za izložbu, priprema plakata i članaka, fotografiranje i snimanje svih aktivnosti.

3.  Medicinska sestra „Knjiški moljac“ – U zaduženja učenika ulazi pretraživanje povijesnih izvora u muzejima, arhivima i knjižnicama u potrazi za pisanim tragovima stručne literature-slika  koje  govore o razvoju odora i znakovlja medicinskih sestara.

Tijekom rujna i listopada 2023. učenici će dobiti popis i opis fotografija koje moraju skupiti za izložbu. Nastavnici će organizirati materijale i pribor koji se u prošlosti koristio u sestrinskoj profesiji. Uz pribor i materijale koji će biti prikazani učenici će sastaviti kratak prikaz izloženoga.

Tijekom siječnja i veljače nastavnici će skupiti i s učenicima organizirati prikupljene materijale te pripremiti sve potrebno za otvorenje izložbe u travnju.

Učenici će također pripremiti i plakate koji najavljuju izložbu. Po završetku izložbe učenici će napisati članke za objavljivanje na web-stranici škole, školskim novinama Infuzija te u školskom Ljetopisu. Predviđeno je i tiskanje vodiča izložbe: Odore i znakovlje medicinskih sestara od Florence Nightingale pa do kraja 20.stoljeća.

Projektni tim

Josip Božićmag. med. techn.
Maja Mlinarmag. med. techn.
Ana Mutićmag. med. techn.
Marija Mitarmag. med. techn.
Ivana Bokanmag. med. techn.
Marina Čelanmag. med. techn.

Ranije godine

Naziv projekta: Vremeplov  sestrinstava u Školi za medicinske sestre Vinogradska i Zdravstvenoj školi Split

Odore i znakovlje medicinskih sestara od Florence Nightingale pa do kraja 20.stoljeća.

Nositelj projekta: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb

Partner projekta: Zdravstvena škola Split

Sažetak projekta

Projektom Odore i znakovlje medicinskih sestara od Florence Nightingale pa do kraja 20.stoljeća. prikazati će se ubrzani razvoj sestrinstva kao struke u tom stoljeću kao i razvoj odora medicinskih sestara koje su služile za prepoznatljivost osoba koje su bile osposobljene za provođenje zdravstvene njege bolesnika. Zatim će se uputit na važnost i prepoznatljivost rada medicinske sestre u burnim vremenima 20. stoljeća: od velikih svjetskih ratova do izbijanja raznih bolesti koje su se razvile u epidemije i pandemije, koje su uvelike prijetile čovječanstvu. Medicinske sestre su tada imale važnu ulogu u zajednici, i to kao edukatorice, prosvjetiteljice i njegovateljice ranjenih u ratnim događanjima te voditeljice preventivnih programa u razdobljima mira te odore su ih činile prepoznatljivima u njihovim društvenim zajednicama.

Kako se društvo razvijalo tako su rasle potrebe za što obrazovanijim medicinskim sestrama, samim time i za otvaranjem obrazovnih ustanova i samim time svaka je ustanova ili društvena zajednica donosila svoja pravila u odijevanju tj odorama i znakovlju. Ovaj projekt  će se izložiti javno u Pučkom otvorenom učilištu, Školi za medicinske sestre Vinogradska i Zdravstvenoj školi Split, prikazati će razvitak odora i znakovlja struke i profesionalizaciju sestrinstva u 20. stoljeću.

Voditelj: Josip Božić mag.sestrinstva., nastavnik mentor

Projektni tim:

 1. Dubravka Trgovec prof. soc. pedagogije,. bacc.med.techn., nastavnik mentor
 2. Maja Mlinar dipl.med.techn., nastavnik
 3. Mutić Ana mag.med.techn., nastavnik
 4. Marija Mitar bacc.med.techn.,nastavnik
 5. Ivana Bokan mag.med.tech.,nastavnik
 6. Marina Čelan mag.med.tech.,nastavnik

Sudionici: Stručni aktiv zdravstvene njege:( Višnja Pranjić, Antičević Tatjana, Antunović Dajana, Avgustinović Suzana, Briski Sonja, Cipčić Snježana, Fučkar Gordana, Grgurević Ines, Monika Lovrek Seničić , Horvat Ivana, Karabegović Alma, Kičić Miroslava, Koraj Irena, Major Gordana, Mlinar Maja, Mutić Ana, Piščenec Ivana, Protić Dubravka, Senhadji Ivana, Stančić Nevenka, Šimunčić Mihaela, Tomić Ana , Trnčević Martina,Marina Kos).

 Cilj projekta:

 1. prikazati razvoj i promjene sestrinskih odora i znakovlja,
 2. promovirati sestrinstvo,
 3. probuditi kod učenika interes za suradnju i razmjenu informacija,
 4. razmjena učenika ( ovisno o Covid 19 infekciji ).

Vremenik: projekt se realizira tijekom cijele nastavne godine u dogovoru s učenicima, partnerom projekta  i voditeljicama određenih dijelova projekta.

Ishodi projekta su:

 • Razviti komunikacijske vještine
 • Razviti strukovne vještine
 • Razviti odgovornost za vlastito ponašanje
 • Razviti socijalne kompetencije
 • Razviti suradničko učenje učenika između dvije škole
 • Razviti kritičko promišljanje
 • Promovirati sestrinstvo kao profesiju
 • Promovirati aktivnosti Škole u zajednici

Opis projekta, aktivnosti i metode

Projekt se provodi u Školi za medicinske sestre Vinogradska i Zdravstvenoj školi Split.

Strukovne nastavnice će učenicima 4. i 5. razreda prezentirati projekt i pobuditi njihovu znatiželju i zainteresiranost za suradnju.

Rad će biti podijeljen u četiri grupe učenika koje će voditi njihovi mentori:

 1. Povjesničari sestrinstva – U zaduženja učenika ulazi pretraživanje povijesnih izvora, priprema slika i opisa slika, priprema prostora za izložbu, priprema plakata i članaka, fotografiranje i snimanje svih aktivnosti. Uz pomoć nastavnica, učenici pripremaju materijal i prostor za izložbu. Izložba će biti postavljena u prostorima Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu, Zdravstvenoj školi Split i Knjižnici V. Nazora na Kajfešovu brijegu u Zagrebu. Izložba u Pučkom otvorenom učilištu i u Knjižnici V. Nazora realizirat će se tijekom travnja i svibnja 2023., a u Zdravstvenoj školi Split tijekom veljače i ožujka 2023.
 2. Medicinska sestra i povijest – U zaduženja učenika ulazi pretraživanje povijesnih izvora koji svjedoče o nastavku raznih odora  koji su unaprijedili vizualizaciju i prepoznatljivost  med. sestara, priprema slika i opisa slika, priprema prostora za izložbu, priprema plakata i članaka, fotografiranje i snimanje svih aktivnosti.
 3. Medicinska sestra „Knjiški moljac“ – U zaduženja učenika ulazi pretraživanje povijesnih izvora u muzejima, arhivima i knjižnicama u potrazi za pisanim tragovima stručne literature-slika koje  govore o razvoju odora i znakovlja medicinskih sestara.

Tijekom rujna i listopada 2022. učenici će dobiti popis i opis fotografija koje moraju skupiti za izložbu. Nastavnici će organizirati materijale i pribor koji se u prošlosti koristio u sestrinskoj profesiji. Uz pribor i materijale koji će biti prikazani učenici će sastaviti kratak prikaz izloženoga.

Tijekom siječnja i veljače nastavnici će skupiti i s učenicima organizirati prikupljene materijale te pripremiti sve potrebno za otvorenje izložbe u travnju.

Učenici će također pripremiti i plakate koji najavljuju izložbu. Po završetku izložbe učenici će napisati članke za objavljivanje na web-stranici škole, školskim novinama Infuzija te u školskom Ljetopisu. Predviđeno je i tiskanje vodiča izložbe: Odore i znakovlje medicinskih sestara od Florence Nightingale pa do kraja 20.stoljeća.

Opis korisnika uključenih u projekt

Strukovni nastavnici, učenici 4. i 5. razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska i Zdravstvene škole Split.

Očekivani rezultati

Ishodi projekta su:

 • unaprijediti komunikacijske vještine
 • unaprijediti strukovne vještine
 • razviti odgovornost za vlastito ponašanje
 • razviti  socijalne kompetencije
 • unaprijediti suradničko učenje učenika između dviju zdravstvenih škola
 • razviti kritičko promišljanje
 • promovirati sestrinstvo kao profesiju
 • promovirati aktivnosti Škole u zajednici

Praćenje i vrednovanje projekta

Učenici će na sjednici Nastavničkoga vijeća diseminirati glavne aktivnosti koje su provodili tijekom nastavne godine.

Go to Top