Accessibility Tools

Za djecu leptire

NAZIV PROJEKTA: ZA DJECU LEPTIRE

OSNIVAČ: Dubravka Protić

SUDIONICI: treći, četvrti i peti razredi Škole za medicinske sestre Vinogradska

CILJakcija je odgojnog i humanitarnog značaja, informiranje i senzibiliziranje učenika o problemu za teško bolesnu djecu koja boluju od bulozne epidermolize i poticanje potrebe pomaganja i uključivanja u akcije koje su za dobrobit oboljelih

 Razviti kod učenika:

  • svijest za senzibilizacijom svoje okoline o problemu oboljelih od bulozne epidermolize
  • vrijednosti kojima će promicati prava jedne od najranjivijih društvenih skupina
  • vještine kojima će utjecati na uključivanje ostalih učenika u pomaganju i volontiranju udruge DEBRA
  • vještinu timskoga rada
  • prepoznavanje potrebe socijalno osjetljivih skupina u društvu
  • poznavanje na koji način utjecati na poboljšanje kvalitete života bolesne djece
  • kreativnost za razvoj volonterstva
  • kreativnost i inovativnost u pronalaženju konkretnih strukturalnih i sadržajnih rješenja

Škola za medicinske sestre Vinogradska u školskoj godini 2021./2022. aktivno će sudjelovati u humanitarnom i volonterskom djelovanju s društvom oboljelih od bulozne epidermolize. Nasljedne bulozne epidermolize su skupina bolesti karakteriziranih jakom osjetljivosti kože, a u nekih bolesnika i sluznica, sa stvaranjem mjehura i rana. Ovisno o obliku bolesti rane cijele bez ili sa stvaranjem ožiljaka. U slučajevima stvaranja ožiljaka dolazi do sraštavanja, najčešće prstiju na rukama i nogama, te slabije pokretljivosti pojedinih zglobova. Naša škola godinama surađuje s udrugom a posebno sa zdravstvenim edukatorom u samoj udruzi (bivšom učenicom naše škole).

ELEMENTI PROJEKTA:

učenici će sudjelovati na edukacijama koje će organizirati Mateja Krznar zdravstveni edukator u udruzi. Učenicima će osvijestiti važnost senzibilizacije za oboljele od rijetkih bolesti, te važnosti njihove inkluzije u zajednicu. Sudionici projekta sudjelovat će u radionicama njihove udruge, zajedno s oboljelom djecom provoditi vrijeme i pomoći u smanjivanju socijalne isključenosti. Učenici će pomoći u volontiranju: prodaja na štandovima i hostesiranje u vremenu kad udruga ima svoje edukacije za zdravstvene djelatnike.

OČEKIVANI REZULTATI:

kod učenika potaknuti svijest o tome da oni kao pojedinci mogu puno učiniti i biti promjena koju žele da se dogodi u društvu putem volontiranja i pomaganja oboljelima. Pomoći u mijenjanju stavova koje društvo ima u svezi rijetkih bolesti i samoj buloznoj epidermolizi.

PRIJAVITELJ I PARTNER:

  1. Škola za medicinske sestre Vinogradska
  2. Udruga Debra, Prilaz Gjure Deželića 30

TRAJANJE PROJEKTA: školska godina 2021./2022.


Realizacija

Školske godine 2021./2022. učenici petog D razreda (tri grupe) u sklopu projekta Za djecu leptire  sudjelovali su u  radionicama koje provodi udruga Debra. Kroz edukativno predavanje uz pomoć različitih digitalnih alata, grupnog rada i predavanja cilj ovih radionica je podići svijest učenicima medicinske škole  o rijetkim bolestima i njihovom učinku na život oboljelih i njihovih obitelji. Učenici 5. d razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska sudjelovali su na događanju koje je organiziralo Društvo oboljelih od bulozne epidermolize. Tamo su se upoznali s problemima oboljelih te o važnosti pravilnog i sustavnog rada medicinskih sestara s oboljelima. Učenici su u sklopu obilježavanja međunarodnog dana rijetkih bolesti izradili plakate na temu rijetkih bolesti koji su smjestili na oglasnu ploču škole, kako bi svoje kolege u školi upoznali s problemima oboljelih od rijetkih bolesti.

Projektni tim

Dubravka Protićmag. med. techn.
Tatjana Antičevićmag. med. techn.
Irena Korajmag.med.techn.
Snježana Cipčićmag.med.techn.
Višnja Pranjićdr. sc.
Go to Top