Accessibility Tools

Zajedno protiv nasilja 2

NAZIV PROJEKTA: Zajedno protiv nasilja 2

Nositelj projekta:

  • Škola likovnih umjetnosti, Split, Croatia
  • Gimnazija, Paraćin, Serbia

Partner projekta:

  • Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb
  • Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi, Safranbolu, Turkey
  • Prirodoslovna škola Split, Split, Croatia
  • Srednja škola Ivana Lucića Trogir, Trogir, Croatia
  • Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zadar, Croatia
  • Feyzullah Yıldırır Anadolu Lisesi, Nurdağı, Turkey

Ostali članovi projektnog tima: Željka Milošević Paro (osnivač projekta), Maja Ostojić Feil, Serhat Cengiz, Suzana Škojo, Serpil Öz, Sandra Bešker, Perislava Bešić-Smlatić, Maja Kralj, Hajdi Jelaska Relja, Aleksandra Dužević, Sandra Bačić, Vesna Ilić (osnivač projekta)

Sudionici: učenici trećih i četvrtih razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska

Cilj projekta: Učenici/e će suradnički učiti i raditi u timu; preuzeti odgovornost za svoje ponašanje; ponašat će se društveno odgovorno, aktivno sudjelovati u zaštiti i promicanju ljudskih prava, promicati ravnopravnost spolova; aktivno sudjelovati u građanskim inicijativama ; promicati kvalitetu života u zajednici; procijeniti važnost razvijanja i unaprjeđivanja komunikacijskih vještina i njihove primjene u svakodnevnome životu; znati odabrati ponašanje sukladno pravilima i normama zajednice, odabrati ponašanja koja isključuju bilo kakav oblik nasilja; znati procijeniti važnost rada na sebi i odgovornost za mentalno i socijalno zdravlje, znati obrazložiti važnost odgovornoga donošenja životnih odluka.

Vremenik: projekt se provodi tijekom cijele školske godine.

Zajedno protiv nasilja 2 – Škola likovnih umjetnosti u Splitu zajedno s partnerima projekta nastavlja obrađivati temu započetu 1.11.2020. godine. Kako svake godine stižu novi naraštaji, tako je i tema nenasilja/nasilja, prevencija te razvijanja tolerancije i mira neprestano aktualna.

Aktivnosti:

Aktivnosti kojima bi se tema razvijala su različite i ovise o struci nastavnika ili stručnog suradnika. Aktivnosti se utvrđuju nakon ankete o nasilju, a razrađuju kroz pedagoške radionice, likovne i druge umjetničke radove i video uratke. Nastavnik zajedno s učenicima izabire njima najprimjerenije aktivnosti kroz koje bi razmatraju temu nasilja i mira.

Projekt se provodi na E-twinning platformi.

Svakoj aktivnosti prethodi virtualni sastanak svih partnera preko zoom aplikacije. Svi partneri/sudionici su u ravnopravnom odnosu. Postoji mogućnost promjene u kalendaru rada, ovisno o situaciji unutar partnerskih škola. Aktivnosti se rade u dogovoru s partnerima i vezuju za međunarodne datume koje se vezuju uz ovu temu.

Na početku projekta svi sudionici ispunjavaju zajedničku anketu, a dobiveni rezultati su putokaz u kojem smjeru dalje razvijati aktivnosti.

1. Fraza od rujna do studenog: Pozivanje partnera i uspostava komunikacije i predstavljanje partnera (voditelja i učenika) na TwinSpaceu, kroz dijeljenje slika, videozapisa i pisanih tekstova, organiziranje video-događaja); integracija projekta u školske kurikulume za šk. godinu 2021./2022.; predstavljanje teme, predmeta, metoda i vremenskog slijeda projekta učenicima; osmišljavanje logotipa; anketa, istraživanje.

2. Faza od prosinca do svibnja: Učenici se aktivno uključuju, promišljaju, rješavaju sporne situacije, prezentiraju svoje izbore.

Evaluacija projekta: Održavanje završne online konferencije sa svim sudionicima. Zajednički virtualni priručnik o nasilju i toleranciji; zajednička virtualna izložba dobivenih radova učenika. Evaluacija i diseminacija projekta putem web stranice škole, društvenih medija, školskog lista i ljetopisa, izlaganje na aktivu i kongresima.


Događanja

Projekt Zajedno protiv nasilja 2 koji se provodi na E-twinning platformi,a čiji je nositelj Škola likovnih umjetnosti, Split i Gimnazija, Paraćin, ove su godine i nas pozvali za partnere uz Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi, Safranbolu iz Turske, Prirodoslovna škola Split, Srednja škola Ivana Lucića Trogir, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zadar i Feyzullah Yıldırır Anadolu Lisesi, Nurdağı, Turska. Pod vodstvom nastavnica Monike Lovrek Seničić, Anamarije Meczner,  Ivane Horvat i Maje Mlinar, učenici 4.a razreda i 4.c razreda sudjelovali su u radionicama i aktivnostima u projektu. Učenici su aktivno sudjelovali u zaštiti i promicanju ljudskih prava, promicali ravnopravnost spolova i rasa te naučili odabrati ponašanja koja isključuju bilo kakav oblik nasilja.

Monika Lovrek Seničić

Projektni tim

Ivana Horvatmag.med.techn.
Anamarija Mecznermag. med. techn.
Maja Mlinarmag. med. techn.
Monika Lovrek Seničićmag.med.techn.
Go to Top