Accessibility Tools

Zaustavimo bol

Naziv projekta: Zaustavimo bol

OPIS

Aktivnost je odgojnog značaja: cilj projekta je podučiti učenike osnove o prepoznavanju i procjeni boli te ih educirati o načinima liječenja boli kroz uključivanje u međunarodnu kampanju STOP THE PAIN

RAZRED

5. a, b, c, d

ISHODI UČENJA

Modul Temeljne društvene znanosti u sestrinstvu

IU:

 • Razviti socijalne i komunikacijske vještine
Modul Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

IU:

 • objasniti potrebu pomaganja i uključivanja u akcije za dobrobit zajednice
Modul Sestrinska skrb

IU:

 • Razviti strukovne vještine
Modul Izborni modul

IU:

 • Objasniti uzroke nastanka boli
 • Razlikovati ljestvice za procjenu boli
 • Razviti empatiju prema osobama koje pate od kronične boli

MPT

goo A.5.1., goo A.5.2.

ikt A.5.1., ikt A.5.2., ikt A.5.4., ikt B.5.3

VRIJEME TRAJANJA

40 sati

NASTAVNIK

Ivana Horvat, Ana Mutić, Monika Lovrek Seničić, Anamarija Meczner

MJESTO

Škola za medicinske sestre Vinogradska, Povjerenstvo za menadžment boli Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije – HDMSARIST

KOMENTAR/OPAŽANJA

Projektni tim

Ivana Horvatmag.med.techn.
Ana Mutićmag. med. techn.
Monika Lovrek Seničićmag. med. techn.
Anamarija Mecznermag. sanitarni inž.

Ranije godine

NAZIV PROJEKTA: Zaustavimo bol

Nositelj projekta: Udruga za bol Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije- HDMSARIST

Partner projekta: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb

Voditeljica: Ivana Horvat

Projektni tim:

 • Ivana Horvat
 • Monika Lovrek Seničić
 • Ana Mutić
 • Maja Antolić Mlinar

SudioniciUčenici petih razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska

Cilj projektapodučiti učenike osnove o prepoznavanju i procjeni boli te ih educirati o načinima liječenja boli

Vremenik: projekt se provodi tijekom cijele godine

Ishodi projekta:

 • Objasniti uzroke nastanka boli
 • Razlikovati ljestvice za procjenu boli
 • Demonstrirati procjenu boli
 • Objasniti načine liječenja boli
 • Razviti empatiju prema osobama koje pate od kronične boli
 • Razviti socijalne i komunikacijske vještine
 • Razviti strukovne vještine

Opis/ aktivnosti projekta:

Predsjednica Društva za bol HDMSARIST-a će educirati učenike u Školi o uzrocima, simptomima boli, ljestvicama za procjenu boli i načinima liječenja, a zatim će učenici sa strukovnim nastavnicama sudjelovati u promociji i prezentaciji projekta izradom plakata i educirati zainteresirane osobe o načinima zaustavljanja boli.

U skladu s epidemiološkim mjerama učenici će edukacije polaziti na Klinici za traumatologiju, KBC „ Sestre milosrdnice“ Draškovićeva.

Evaluacija projekta provodi se anketom za učenike s prigodnim pitanjima prije edukacije i po završetku edukacije.


Realizacija

Školska godina 2022./2023.

U korelaciji predmeta predviđenih obveznim kurikulumom (Intenzivna zdravstvena njega, Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća i specijalna, Zdravstvena njega specijalna, Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta te Zdravstvena njega majke) ukazala se potreba za trajnom edukacijom učenika petih razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska o boli. Edukacija je zasnovana na suradnji s stručnim timom članova Povjerenstva za menadžment boli HDMSARIST-a u sklopu Stop the Pain Campaign. Projekt se zasniva na suradnji nastavnog sektora od strane nastavnice Ivane Horvat, Monike Lovrek Seničić i Ane Mutić i kliničkog sektora uz vodstvo Marice Jerleković mag.med.techn. i Kristiana Civka, mag. med. techn. već 5 godinu.

Kako bi zadovoljili sve veću potrebu za dodatnom edukacijom o boli, osmišljene su radionice kao primjer dobre prakse suradnje medicinskih sestara/medicinskih tehničara sa klinike i nastavnica zdravstvene njege.

Svaka generacija nakon završene radionice imala je evaluaciju novostečenih znanja kroz osmišljene zadatke (izrada plakata na temu boli i Stop the Pain Campaign, ulazno/izlazne evaluacijske liste sa pitanjima o znanju prije i poslije radionica, te povezanost boli sa umjetnošću). Učenici škole za medicinske sestre tijekom prolaska kroz radionice neformalno stječu znanja i vještine učeći po modelu od medicinskih sestara/medicinskih tehničara sa dugogodišnjim iskustvom u prepoznavanju i tretiranju boli. Na taj način iz Škole za medicinske sestre Vinogradska izlaze nove generacije koji prilikom ulaska u proces rada do sada relativno zanemaren “peti vitalni znak“ pozicioniraju na prioritetnije mjesto te mogu bolje prepoznati i uključiti se u tretiranje boli.

Ana Mutić, mag.med.techn.

Ivana Horvat, mag. med. techn.


Školska godina 2021./2022.

Tijekom cijele godine učenici petih razreda zajedno s nastavnicama Anom Mutić, Ivanom Horvat, Monikom Lovrek Seničić i Majom Mlinar sudjelovali su na raznim edukacijama i radionicama o prepoznavanju, procjeni i liječenju boli. Projekt se provodi u suradnji sa Povjerenstvom za menadžment boli Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva, ispred kojeg predsjednica Povjerenstva Marica Jerleković mag.med.techn. i Kristian Civka, mag. med. techn. osmišljavaju aktivnosti za učenike. I ove je godine 100 učenika sudjelovalo u edukaciji i ostalim aktivnostima.


Školska godina 2020./2021.

ZAUSTAVIMO BOL

Škola za medicinske sestre Vinogradska u suradnji s Udrugom o boli Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije – HDMSARIST, provodila je projekt pod nazivom Zaustavimo bol  s učenicima petih razreda u svrhu poučavanja učenika osnovama o prepoznavanju i procjeni boli, te educiranju o načinu liječenja boli. Bol je, prema definiciji Međunarodnog udruženja za istraživanje boli, neugodno osjetilo i emocionalno iskustvo udruženo s akutnim ili mogućim oštećenjem. Bol je univerzalno ljudsko iskustvo nužno za zaštitu organizma od oštećenja, fiziološki simptom koji upozorava na to da će nastati ili su nastali patofioziološki procesi koji mogu oštetiti organ, organizam. Bol pomaže da održimo funkciju organa i organizma kao cjeline, ali bol (kronična) također može biti dosadna i uznemirujuća, jer remeti san, otežava kretanje, onemogućuje rad i izaziva patnju. Bol može umanjiti, oslabiti kvalitetu života i zato se moraju otkriti uzroci nastanka boli, putovi prijenosa bolnog podražaja, patofiziološka zbivanja u organizmu i načini liječenja boli.

Predsjednica Društva za bol HDMSARIST-a, mag-med.techn. Marica Jerleković i mag-med.techn. Kristijan Civka educirali suučenike u Školi o uzrocima, simptomima boli, ljestvicama za procjenu boli i načinima liječenja, a zatim su učenici sa strukovnim nastavnicama: mag.tech med.Monikom Lovrek Seničić, dipl.tech,med. Ivanom Horvat, bacc.med.tech.Majom Mlinar  i dipl.med.tech. Anom Mutić sudjelovali u promociji i prezentaciji projekta i educirati zainteresirane osobe o načinima zaustavljanja boli

”Bogovi su bol dali stijenama, ali kada je one nisu mogle podnijeti dali su je ljudima.”

Armenska poslovica

Ana Mutić mag.med.techn.

Go to Top