Accessibility Tools

Završno vrednovanje, provjeravanje i ocjenjivanje psihomotoričkih vještina

Naziv projekta: Završno vrednovanje, provjeravanje i ocjenjivanje psihomotoričkih vještina

Voditelj projekta:  mr. sc. Gordana Fučkar

Projektni tim:

Dr. sc. Višnja Pranjić

Dubravka Protić, dipl.med.techn.

Mentori za izradu i obranu završnog rada u školskoj godini 2021./2022, i 2022./2023.

Sudionici projekta: Nastavnici strukovnih predmeta i učenici petih razreda

Trajanje projekta: Školska godina: 2021./2022. i 2022./2023.

Cilj projekta: Povećati efikasnost i kvalitetu procesa PVO-PV

Opis projekta

Prema „Pravilniku o izradbi i obrani završnoga rada“, cilj izradbe i obrane završnoga rada je provjera, vrjednovanje i ocjenjivanje postignutih strukovnih kompetencija učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim stručno-teorijskim i praktičnim dijelovima nastavnih planova i programa. To uključuje provjeru, vrjednovanje i ocjenjivanje psihomotoričkih vještina (dalje: PVO-PV). S obzirom na inovacije uvedene u poučavanje vještina te daljnja unaprjeđenja koja očekujemo kao rezultat programa „Standardi izvrsnosti u poučavanju strukovnih vještina“ koji se provodi u sklopu RCK – Mlinarska, dobar je trenutak da se sadašnji proces PVO-PV analizira i unaprijedi. Ključne aktivnosti projekta bit će izrada smjernica za PVO-PV i edukacija sudionika procesa. Projekt će se odvijati u dvije faze: prva (2021./22.) – izrada smjernica i pilot primjena i druga (2021/23) – revizija smjernica i provedba inoviranog procesa.

Projektni tim

Gordana fučkarmr. sc.
Dubravka Protićmag. med. techn.
Višnja Pranjićdr. sc.
Go to Top