Accessibility Tools

Zdrav život danas, za kvalitetniji život sutra

NAZIV PROJEKTA: ZDRAV ŽIVOT DANAS, ZA KVALITETNIJI ŽIVOT SUTRA
NOSITELJ PROJEKTA: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb
PARTNER PROJEKTA: Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec
VODITELJICE: Trnčević Martina, Pišćenec Ivana

PROJEKTNI TIM: 

dr. sc. Andrea Marcetić

mr. sc. Višnja Pranjić

Tatjana Antičević, mag. med. techn.

Ivana Senhadji, mag. med. techn.
Dajana Antunović, mag. med. techn.
Suzana Avgustinović, mag. med. techn.
Snježana Cipčić, mag. med. techn.
Martina Fruk Marinković, mag. med. techn.
Mihaela Šimunčić, bacc. med. techn.
TRAJANJE PROJEKTA: školska godina 2023./2024.
SUDIONICI: učenici četvrtih i petih razreda Škole i korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

CILJ PROJEKTA:

 1. odgojni
 • poticanje na osjetljivost prema najranjivijima
 • promicanje životnih kvaliteta i vrednota
 • senzibiliziranje i uključivanje učenika u sveobuhvatnu pomoć osobama s invaliditetom
 1. obrazovni:
 • edukacija o zdravim životnim navikama
 • promocija zdravlja
 • prevencija bolesti
OPIS PROJEKTA:
Projekt se provodi u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec. Tijekom projekta učenici će kroz radionice upoznati, informirati i savjetovati korisnike/učenike Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec sa zdravim stilovima života, kao i prevencijom kroničnih nezaraznih bolesti.
ISHODI PROJEKTA:
Učenici će:
 • Razviti empatiju prema osobama s invaliditetom
 • Razviti komunikacijske vještine
 • Razviti socijalne vještine
 • Primijeniti kreativnost i maštu
 • Razviti interes za rad u ustanovama koje se brinu za osobe s invaliditetom
 • Ukloniti predrasude i stereotipe prema osobama s invaliditetom
 • Promovirati sestrinstvo kao profesiju
 • Razviti osjećaj odgovornosti

AKTIVNOSTI TIJEKOM PROJEKTA

 • Nastavnici upoznaju učenike Škole s radom Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec
 • Učenici istražuju teme iz područja javnog zdravstva, a pokrivaju potrebe korisnika Centra
 • Predstavnici učeničkih timova izvještavaju nastavnike o onome što su istražili i zaključili
 • Projektni tim provodi edukaciju učenika o odabranim temama iz područja javnog zdravstva
 • Projektni tim mentorira učenike tijekom planiranja i provođenja zdravstveno-odgojne aktivnosti
 • Učenici uz pomoć voditelja provode zdravstveno-odgojne aktivnosti u Centru za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec
 • Učenici s voditeljima provode evaluaciju i samoevaluaciju provedene aktivnosti
 • Korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec provode evaluaciju i provedene aktivnosti

METODE RADA: timski rad, istraživački rad, praktični rad

Troškovnik: troškove materijala snosi Škola

Projektni tim

Martina Trnčevićmag. med. techn.
Ivana Pišćenecmag. med. techn.
Višnja Pranjićdr. sc.
Go to Top