Accessibility Tools

Zdravljak

PROJEKT „ZDRAVLJAK“

Od školske godine 2023./2024. počinje se provoditi projekt „Zdravljak“, projekt za promicanje kreativnog izražavanja, promociju škole, kao i povezanosti s mentalnim zdravljem nastavnika i učenika. U sklopu projekta, provodit će se nekoliko aktivnosti: školski podcast, pedagoško-psihološke radionice za nastavnike te pedagoško-psihološke radionice za učenike.

RADIONICE ZA NASTAVNIKE

U 2023./2024. u Školi kreće program radionica za nastavnike u svrhu poboljšanja socijalnih odnosa te razvijanja vještina otpornosti. U studenom će krenuti prvi ciklus od 8 radionica u maloj grupi od osam nastavnika.

RADIONICE ZA UČENIKE

U 2023./2024. godini počinje i ciklus radionica za učenike koji prepoznaju potrebu za radom na sebi i svojim socio-emocionalnim vještinama, kao i o tehnikama nošenja sa zahtjevima njihove okoline te razvojem otpornosti

Ciljevi aktivnosti, programa Razvijanje boljih međuljudskih i socijalnih odnosa u razredu i šire, te razvoj vještina otpornosti.
Namjena aktivnosti, programa Stručna podrška učenicima u nošenju s njihovim problemima u školi, ali i privatnom životu
Nositelji aktivnosti, programa pedagoginja, psihologinja
Način realizacije aktivnosti, programa Ciklus od osam radionica u manjoj grupi (do 10 učenika)
Vremenik aktivnosti, programa tijekom nastavne godine (dan u tjednu prema dogovoru s grupom)
Troškovnik aktivnosti financijski plan škole
Način vrednovanja i način korištenja rezultata Evaluacijski listići na kraju radionica

Projektni tim

Cvita Pastuović Grljevićmag. paed
Davorka Birmilimag. paed
Ivana Merlinprofesorica psihologije
Go to Top