Accessibility Tools

Zrna kave i zrna znanja – Arabesca i strukovne škole

Naziv projekt Zrna kave i zrna znanja – Arabesca i strukovne škole – Drugi dio projekta – Štikleci iz kave
Ciljevi: Srednjoškolski obrazovni projekt na županijskoj razini u suradnji s vodećim hrvatskim proizvođačem kave Arabesca kao doprinos reformi strukovnog obrazovanja. Takav interdisciplinaran način učenja u kojem je uključeno deset strukovnih škola Grada Zagreba okupljajući timove iz različitih struka i područja djelovanja jedinstven je način poučavanja za stjecanje znanja i iskustva u tvrtki kroz praktičan rad i izlazak iz „unificiranih“ granica kurikuluma.Kooperativan način učenja i holistički pristup odgojno – obrazovnom procesu kao inovativan i kreativan način učenja u kojem svaki partner projekta daje doprinos iz uže struke koristeći se specifičnom metodologijom rada.
Učenje je usko povezano sa konkretnim životnim situacijama i iskustvima što doprinosi potpunom razumijevanju i kvalitetno strukturiranom znanju.
Težište stjecanja kompetencija na radnom mjestu jest praktičan rad gdje će se učenici na osnovu stečenih znanja i vještina povezati se sa poslodavcem. Na taj način učenici će za stjecanje svoje kvalifikacije u okviru strukovnog kurikuluma povezati učenje i poučavanje u stvarnom radnom okruženju.
Učenici će na osnovu stečenih znanja iz prošlogodišnjeg eTwinning projekta Štikleci iz šalice gdje su usvojili određena znanja iz svoje struke u suradnji s tvrtkom Arabesca dobiti podršku i na transparentan  način upoznati stručnjake iz području proizvodnje kave te im prikazati rezultate svako iz svoje domene, a učenici Škole za medicinske sestre Vinogradska prikazat će rezultate koje su dobili istraživanjem utjecaja kave na organizam čovjeka, a djelatnicima tvrtke Arabeska napraviti će kontrolne preglede krvnog tlak, pulsa i GUK-a.
Pri tome učenici će:Razvijati kreativnost i motiviranost za određeni sadržaj istraživanja teme kave i to svatko iz svog područja istraživanja.Potaknuti učenike na promišljanje i stjecanje znanja, oblikovanje stavova i sustava vrijednosti te usvajanje ponašanja u skladu s održivim razvojem.Razvijati digitalne kompetencijeUtvrditi i proširiti znanja iz medicine,  geografije, povijesti, kulture, prometa, prehrambene tehnologije, strukovnih predmeta različitih područja određenih strukovnih školaRazvijati suradničke odnose, kolegijalnost i tolerancijuRazvijati sposobnost kritičkog i kreativnog mišljenja i učenjaOmogućiti će učenicima suvremene načine stjecanja znanja i samoobrazovanje kao pretpostavku njihovog uspješnog radaOmogućiti učenicima da sami vrednuju rezultate svoga rada iz područja kemije, biologije, kulture, tradicije, gospodarstva, zdravlja, osobnog i socijalnog razvoja, IKT-a, održivog razvoja, inovativnosti, građanskog odgoja i obrazovanja i područja struke svake školeProblemski usmjereno učenje temeljit će se na istraživanju, inovativnosti, analizi podataka dobivenih mjerenjem pulsa, tlaka i šećera u krvi prije i nakon konzumacije kave
Namjena: Uključivanje učenika i nastavnika strukovnih škola Grada Zagreba – uključilo se 10 strukovnih škola, a I. tehnička škola je nositelj projekta.Projekt će se javno predstaviti na 14. međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji AGRO ARCA, predstavit ćemo projekt na državnoj i županijskoj razini. Diseminacija rezultata biti će u kalendarskoj 2023. godini na Međunarodni dan kave 2. listopada 2023. godine i dati svoj doprinos reformi strukovnog obrazovanja.
Digitalna platforma: web stranice škola sudionika projekta.
Učenici će primijeniti samostalno analiziranje i pretraživanje podataka u digitalnom okruženju koja će pridonijeti boljem razumijevanju predmeta izučavanja.
Istraživačkim radom na određenim zadacima razvijati će kreativnost i motiviranost za u istraživanju utjecaja kave na organizam. U projektu su planirane aktivnosti za učenike i njihove mentore po mjesecima gdje će svaki partner projekta posjetiti tvrtku Arabesca što će doprinijeti modernizaciji i jačanju kvalitete strukovnog obrazovanja a prije svega povezanosti strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada. Sve aktivnosti projekta biti će u skladu sa kurikulumima nastavnih predmeta svih strukovnih škola (partnera) koje su se uključile u projekt. Učenici i njihovi mentori predstavit će rezultate svoga rada na terenu na web stranici svoje škole.
Razvijati analitičke, informatičke, praktične, iskustvene, istraživačke i komunikacijske kompetencije i metodologiju znanstveno- istraživačkog rada u stvarnom okruženju prema području interesa iz svoje struke, a težište stjecanja kompetencija će biti praktičan rad (izvanučionička nastava) u tvrtki tijekom kojeg će tvrtka Arabesca biti podrška u transparentnom uvidu u procesu proizvodnje iz različitih područja interesa, ekonomija, distribucija, transport, tehnologija proizvodnje kave, posluživanje kave i sl.  Na taj način ćemo analiziranjem relevantnih podataka usporediti najveće proizvođače i izvoznike/uvoznike kave prema statističkim podacima FAO, raspravljat ćemo o primjeni modernih tehnologija u proizvodnji kave u skladu s održivim razvojem i analizirati pozitivne i negativne učinke kave na organizam čovjeka.
Unaprijediti vještine izrade dijagrama i tablica, digitalnih sadržaja te korištenjem podataka prikupljenih iz relevantnih izvora. Učenici će analizirati i objasniti podatke o putu širenja kave pomoću digitalnih alata i objasniti uzročno posljedične veze utjecaja kave na život ljudi, gospodarstvo i kulturu.
Unaprijediti vještinu jezično – umjetničkog izraza na hrvatskom jeziku koje će učenicima pružiti čitav niz reproduktivnih i kreativnih aktivnosti u scenskom izrazu, čime se proširuju i produbljuju znanja iz hrvatskog jezika.
Nositelji aktivnosti: Tatjana Antičević, dipl.med. technDubravka Protić, dipl.med. technDr. sc. Višnja Pranjić
Način realizacije: Učenici će prema vlastitim interesima biti podijeljeni u grupe – svaka škola partner projekta posjetit će prema dogovoru uz prethodnu suglasnost roditelja tvrtku Arabesca gdje će se upoznati s poslodavcem i načinom rada poslodavca što će doprinijeti razvoju temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Svaka škola partner povezati će područje svoga interesa s interesima i potrebama učenika određene škole. Na taj način ćemo povezati strukovno obrazovanje s potrebama društva i gospodarstva. Učenici Škole za medicinske sestre Vinogradska povezati će učenje i poučavanje u stvarnom radnom okruženju i napraviti mali sistematski pregled (mjerenje tlaka, pulsa i GUK-a) djelatnicima tvrtke Arabesca.
Rezultate svoga rada predstavit ćemo na web stranici škole i prezentirati ih na smotrama i festivalima.
Godišnje rezultate, prezentirati ćemo u digitalnom i scenskom obliku, izraditi ćemo model šalice za potrebe obilježavanja kulture turizma Grada Zagreba, a prilikom prezentacije rezultata, učenici će iznijeti svoja zapažanja, stavove i zaključke.
Vremenik: Šk. god. 2022./2023.
Troškovnik: Prezentacija projekta na smotrama, festivalima i  međunarodnim sajmovima i sl.Izrada fotografija, snimanje kamerom, materijali i oprema za izvođenje scenskog nastupa, pribor i oprema za demonstraciju pokusa iz fizike, materijal za izradu modela šalice u 3D printeru, uredski materijal, tisak, izrada prezentacijskog sustava za izlaganje.Tlakomjer, trakice za mjerenje Guk-a.
Vrednovanje: Izrada prezentacijskog sustava za izlaganjePredstavaSudjelovanje i prezentiranje rada na lokalnoj, županijskoj, međužupanijskoj i međunarodnoj razini.Diseminacija rezultata projekta na obilježavanju Međunarodnog dana kave 2. listopada 2023. godineSamoevaluacija

Realizacija

NAZIV PROJEKTA: Štikleci iz kave

Idemo na kavu postao je sinonim za druženje. Tako se i sama ideja projekta razvijala uz omiljeni profesorski napitak.

Želite li se susresti s nekim u Hrvatskoj postavljate pitanje “ Idemo na kavu?”, a nerijetko se poslovni sastanci i romantični trenuci odvijaju uz kavu u kafiću.

Štikleci iz kave je projekt međupredmetnih tema.

Međupredmete teme ostvaruju se međusobnim povezivanjem odgojno-obrazovnih područja i nastavih tema svih nastavnih predmeta. Europski referentni okvir navodi da kompetencije usvojene tijekom obveznog obrazovanja nisu vezane za određeni predmet već se odnose na šire međupredmetne ciljeve i predstavljaju poveznicu od poučavanja prema cjeloživotnom učenju. ( izvor: Škola za život).

Sudionici: učenici i nastavnici (mentori) strukovnih škola Grada Zagreba

Osnivač projekta: Ružica Lončar, prof. I. tehnička škola Tesla, Zagreb, Klaićeva 7

Projektni tim Vinogradska: Tatjana Antičević. dipl.med.techn. ; Dubravka Protić, dipl.med.techn; Irena Koraj, dipl.med.techn.

Sudionici Vinogradska: drugi, treći i četvrti razredi Škole za medicinske sestre Vinogradska

Digitalna platforma: eTwinnig

Tema projekta je KAVA.

Opis: Štikleci iz šalice je projekt kojim nastojimo okupiti strukovne škole Grada Zagreba, a svaka strukovna škola će iz svoje domene odnosno uže specijalnosti obraditi zadatak na temu kave:

 1. Škola za medicinske sestre, Vinogradska: utjecaj kave na mozak + radionica
 2. Agronomska škola : Od zrna do plantaže
 3. Prehrambeno – tehnološka škola : Izolacija kofeina iz kave
 4. ekonomska škola, Medulićeva ulica: procjena potrošnje kave do 2030. godine
 5. Škola za cestovni promet: transport kave
 6. Škola primijenjene umjetnosti: izrada suvenira na temu kave
 7. Grafička škola: izrada plakata projekta i vizualni identitet
 8. STŠ Frana Bošnjakovića: strojevi i uređaji za proizvodnju kave (elementi strojeva i hidraulika i pneumatika)
 9. tehnička škola Tesla: povijesni razvoj kave ( povijest), potrošnja i proizvodnja kave ( geografija), posjet tvornici Franck i razgled strojeva i uređaja za proizvodnju kave ( elementi strojeva i hidraulika i pneumatika), dramsko scenski izričaj – dramska predstava ( dijalog). – -socijalna komponenta ispijanja kave i utjecaj na društveni život.

Način rada: Učenici (sudionici) projekta prema svojim mogućnostima posjetit će neku od škola u projektu, gdje će škola domaćin prezentirati rezultate svoga rada.

Dakle, učenici jedne škole uče od učenika druge škole u sklopu nastavnog predmeta strukovne škole. Snimateljska ekipa I. tehničke škole Tesla sve će to zabilježiti.

Ishodi i ciljevi projekta:

 • Razvijati analitičke, informatičke, istraživačke i komunikacijske kompetencije i metodologiju znanstveno- istraživačkog rada vezanog uz utjecaj kave na CNS
 • Razvijati suradničke odnose, kolegijalnost i toleranciju
 • Razvijati sposobnost kritičkog i kreativnog mišljenja i učenja s ciljem rješavanja problema na temelju prethodno usvojenih znanja
 • Istraživačkim radom na određenim zadacima, učenici će razvijati kreativnost i motiviranost za određeni sadržaj istraživanja
 • Oblikovati stavova i sustava vrijednosti
 • Samostalno vrednovati svoje rezultate rada
 • Sudjelovati u izradi prepoznatljivog proizvoda srednjoeuropskog kulturnog kruga i doprinos atraktivnosti ponude Grada Zagreba
 • Unaprijediti jezične vještine na hrvatskom jeziku
 • Osposobiti za samostalno pretraživanje podataka u digitalnom okruženju
 • Osposobljavanje učenika za donošenje konstruktivnih i kreativnih rješenja.
 • Poticanje suradničkog i iskustvenog učenja
 • Stjecanje potrebnih znanja i vještina kao preduvjeta za razvoj kritičkog mišljenja

Trajanje projekta: Školska godina 2021./2022.

Vidljivost projekta: na mrežnim stranicama škole i na eTwinning digitalnoj platformi

Tatjana Antičević, dipl. med. techn.

Dubravka Protić, dipl. med. techn.

dr. sc. Višnja Pranjić

Ovaj projekt je jedinstven način i prilika da se strukovno obrazovanje predstavi na najbolji način a učenici tijekom obrazovanja sudjeluju u iskustvu učenja na konkretnim zadacima.

Vrednovanje: Sudjelovanje i prezentiranje rada na lokalnoj i međužupanijskoj razini Evaluacija putem problemskih zadataka Suradničko učenje

Zaključno: Rezultate projekta svaka škola će predstaviti u trajanju od 5 minuta na zajedničkom okupljanju u I. tehničkoj školi Tesla. Nastojimo pozvati Agenciju za strukovno obrazovanje, pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, savjetnike Agencije za odgoj i obrazovanje i druge i na taj način svaka će škola predstavit ono najbolje iz svoje domene.


Zrna kave i zrna znanja- Arabesca i strukovne škole.

Projekt „Štikleci iz kave je završio 31.8.2022., ali nastavlja se njegova druga faza koja je vezana uz suradnji s tvornicom Arabesca , a projekt se zove – Zrna kave i zrna znanja- Arabesca i strukovne škole.

U projektu sudjeluje 10. strukovnih škola Grada Zagreba koje svaka u svojoj domeni obrađuje kavu. Učenici prve grupe 5.b razreda Škole za medicinske sestre s svojim profesoricama Antičević Tatjanom, Protić Dubravkom i Irenom Koraj, 16. svibnja 2023. posjetili se tvornicu Arabesca u Jelkovcu. Prilikom posjeta učenici su djelatnike upoznali s podacima dobivenih istraživanjem kojim su istražili pozitivne i negativne učinke kave na zdravlje. Nakon predavanja i ugodnog druženja voditelji  su nas proveli kroz postrojenje tvornice i pokazali nam proces pripreme kave Arabesca  za tržište. Obilazak tvornice bio je zanimljiv, učenici su imali puno pitanja te su nakon obilaska djelatnicima u znak zahvalnosti napravili kontrolni pregled tlaka, GUK-a i zasićenosti krvi kisikom i na taj način završili ugodno druženje naravno uz šalicu kave.

Antičević Tatjana

Projektni tim

Tatjana Antičevićmag. med. techn.
Dubravka Protićmag. med. techn.
Višnja Pranjićdr. sc.
Go to Top