Termini prijema

TJEDNE INFORMACIJE RAZREDNIKA

školske godine 2022./2023.

Razred

Razrednik

Dan u tjednu

Vrijeme

1.a

 Dražen Zagajšak

Utorak

11.10 – 11.50

1.b

 Claudia Matković

Srijeda

10.25 - 11.05

1.c

 Lidija Šolić

Četvrtak

10.25 – 11.05

1.d

 Gverić Lana Antonia

Četvrtak

10.25 – 11.10

2.a

 Ivan Videk

Utorak

9.25 – 10.10

2.b

 Frane Jurlić

Četvrtak

13.25 – 14.00

2.c

 Dolić Janja

Četvrtak

13.25 – 14.00

2.d

 Škoton Jelka

Ponedjeljak

10.25 – 11.05

3.a

 Pavešić Petar

Utorak

9.30 – 10.10

3.b

 Mihaela Šimunčić

Petak

14.10 – 14.55

3.c

 Alma Karabegović

Petak

15.20 – 16.00

3.d

 Snježana Cipčić

Utorak

10.45 – 11.30

4.a

 Tomić Ana

Srijeda

13.10 – 13.55

4.b

 Briski Sonja

Srijeda

14.10 – 14.55

4.c

 Spahija Mirjana

Utorak

13.05 – 13.55

4.d

 Mutić Ana

Četvrtak

12.15 – 13.05

5.a

 Horvat Ivana

Ponedjeljak

16.35 – 17.15

5.b

 Bašić Daniel

Ponedjeljak

18.15 – 19.00

5.c

 Meczner Anamarija

Petak

10.25 - 11.05

5.d

 Senhadji Ivana

Petak

14.00 – 14.45

 

 

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

TERMINI PRIMANJA RODITELJA – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE Ulica grada Vukovara 68., 10 000 Zagreb školska godina 2022./2023.

PREDMETNI NASTAVNIK

DAN

VRIJEME

Antičević Tatjana

Utorak

9.00 – 9.45

Bašić Daniel

Ponedjeljak

13.20 – 14.00

Durlen Stanić Ksenija

Ponedjeljak

11.30 – 12.00

Dolić Janja

Četvrtak

14.00 – 14.45

Golub Anđelko

 Srijeda

11.10 – 11.50

Grgić Vedrana

Srijeda

9.30 - 10.10

Gverić Lana Antonia

Četvrtak

10.25 – 11.10

Jurlić Frane

Četvrtak

13.55 – 14.40

Ljubić Zdravka

Utorak

9.30 - 10.10

Matković Claudia

Srijeda

10.25 - 11.05

Pavešić Petar

Srijeda

10.25 - 11.05

Radolfi Culej Fani

Petak

10.25 - 11.05

Razum Josip

Ponedjeljak

9.30 - 10.10

Škoton Jelka

Petak

10.25 – 11.05

Šolić Lidija

Srijeda

9.30 - 10.10

Tomljenović Sanja

Srijeda

13.20 – 14.00

Videk Ivan

Četvrtak

11.10 – 11.50

Zagajšak Dražen

Četvrtak

11.10 – 11.50

 

 

TERMINI PRIJEMA RODITELJA VINOGRADSKA – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, Ulica grada Vukovara 68.

Termini konzultacija s predmetnim nastavnicima za školsku godinu 2022./2023.

 

R.b

Prezime i ime

Dan

Vrijeme

1.

Antičević Tatjana

Srijeda

12.15 – 13.00

2.

Antunović Dajana

Utorak

11.00 – 11.30

3.

Avgustinović Suzana

Utorak

15.00 – 15.45

4.

Bašić Daniel

Ponedjeljak

13.20 – 14.00

5.

Božić Josip

Ponedjeljak

10.45 – 11.30

6.

Briski Sonja

Srijeda

14.10 – 14.55

7.

Cipčić Snježana

Utorak

10.45 – 11.30

8.

Durlen Stanić Ksenija

Utorak

10.25 - 11.05

9.

Fučkar Gordana

Petak

15.40 – 16.30

10.

Grgić Vedrana

Utorak

16.35 – 17.20

11.

Grgurević Ines

Četvrtak

11.30 – 12.15

12.

Gverić Lana Antonia

Četvrtak

10.25 – 11.10

13.

Hohnjec Dunja

 

 

14.

Horvat Ivana

Ponedjeljak

16.35 – 17.15

15.

Jurlić Frane

Četvrtak

13.55 – 14.40

16.

Karabegović Alma

Petak

15.20 – 16.00

17.

Kičić Miroslava

Utorak

13.00 – 13.45

18.

Koraj Irena

Ponedjeljak

11.00 – 11.30

19.

Kos Marina

Ponedjeljak

12.20 – 13.05

20.

Krkić Drobić Aida

-

-

21.

Lovrek Seničić Monika

Četvrtak

10.45 – 11.30

22.

Major Gordana

Ponedjeljak

15.00 – 15.45

23.

Martinis Lamešić Dalia

Srijeda

13.10 – 13.55

24.

Meczner Anamarija

Petak

10.25 - 11.05

25.

Merlin Ivana

Petak

12.20 – 13.05

26.

Mlinar Maja

Petak

11.30 – 12.15

27.

Mudrovčić Nada

Srijeda

15.30 – 16.10

28.

Mutić Ana

Četvrtak

12.15 – 13.05

29.

Pavešić Petar

Četvrtak

15.00 – 15.45

30.

Pišćenec Ivana

Ponedjeljak

12.30 – 13.05

31.

Protić Dubravka

Četvrtak

11.15 – 12.00

32.

Radolfi Culej Fani

Petak

10.25 - 11.05

33.

Razum Josip

Petak

10.45 – 11.30

34.

Senhadji Ivana

Petak

14.00 – 14.45

35.

Spahija Mirjana

Utorak

13.05 – 13.55

36.

Stančić Nevenka

Srijeda

10.45 – 11.30

37.

Šimunčić Mihaela

Petak

14.10 – 14.55

38.

Štih Čulig Tanja

Ponedjeljak

12.45 - 13.30

39.

Tomić Ana

Srijeda

13.10 – 13.55

40.

Trgovec Dubravka

Petak

10.45 – 11.30

41.

Trnčević Martina

Ponedjeljak

13.10 – 13.55

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer