Accessibility Tools

Protiv predrasuda i neznanja – reproduktivno zdravlje

Naziv projekta:

Protiv predrasuda i neznanja – reproduktivno zdravlje

OPIS

Cilj ovog projekta je educirati učenike o važnosti zaštite reproduktivnog zdravlja i omogućiti im da steknu znanja i vještine koje će im pomoći u očuvanju zdravlja reproduktivnog sustava. Učenici bi trebali biti upoznati s važnim pitanjima vezanim uz reproduktivno zdravlje, poput kontracepcije, seksualno prenosivih bolesti, planiranja obitelji i slično. Također bi trebali biti svjesni utjecaja nezdravog načina života na reproduktivno zdravlje, poput pušenja, alkohola, droga i nezaštićenog spolnog odnosa. Kroz edukaciju i prevenciju učenici bi trebali biti motivirani da brinu o svom zdravlju i da poduzmu korake za zaštitu i unapređenje reproduktivnog zdravlja. Također bi trebali biti osnaženi da razumiju važnost zdravstvene zaštite i da koriste dostupne zdravstvene usluge kako bi održali svoje zdravlje reproduktivnog sustava. Uz to, cilj bi trebao biti i promicanje zdravih i pozitivnih stavova prema seksualnosti i reproduktivnom zdravlju među mladima. To bi se moglo postići kroz otvorenu i iskrenu komunikaciju o ovim temama, što bi moglo smanjiti stigmu i strahove oko pitanja seksualnosti i reproduktivnog zdravlja. Kroz takvu komunikaciju učenici bi mogli razviti veću svjesnost o važnosti zdravog i odgovornog ponašanja u vezi svoje seksualnosti i reproduktivnog zdravlja.

RAZRED

5. a, b, c, d

ISHODI UČENJA

Modul Sestrinska skrb

IU:

 • podizati svijesti učenicima o važnosti brige za svoje reproduktivno zdravlje kroz edukacije
 • smanjiti stigmu i diskriminaciju prema oboljelima od HIV/AIDS-a i hepatitisa

Modul: Sestrinstvo u zajednici

IU: 

 • osvijestiti kod učenika posljedice neodgovornog ponašanja
 • doprinijeti u borbi protiv predrasuda i neznanja edukacijom i širenjem informacija o HIV/AIDS-u i hepatitisu
 • osposobiti učenike za uočavanje problematike oboljelih ili HIV- pozitivnih aktivnim djelovanjem u zajednici

MPT

A.5.1., A.5.3. , B.5.1.A , B.5.2.A , B.5.2.B , B.5.3.A , C.5.2.B

VRIJEME TRAJANJA

15 sati po razredu: 5 a, 5 b, 5 c, 5 d Ukupno= 60 sati

NASTAVNIK

Dubravka Protić, Martina Trnčević, Ivana Pišćenec

MJESTO

CheckPoint Zagreb, Učenički dom ‘Hrvatski učiteljski konvikt’

KOMENTAR/OPAŽANJA

Projektni tim

Dubravka Protićmag. med. techn.
Martina Trnčevićmag. med. techn.
Ivana Pišćenecmag. med. techn.

Ranije godine

Naziv projekta:  PROTIV PREDRASUDA I NEZNANJAreproduktivno zdravlje

OSNIVAČ:  Dubravka Protić

SUDIONICI:  treći, četvrti i peti razredi Škole za medicinske sestre Vinogradska

CILJ:  akcija je odgojnog značaja, zaštita reproduktivnog zdravlja mladih i unapređenje zdravoga življenja sustavom prevencije i zdravstvene zaštite

Učenici koji sudjeluju u projektu:

 • informirati učenike škole i djevojke učeničkog doma o važnosti brige za svoje reproduktivno zdravlje
 • osvijestiti kod učenika posljedice neodgovornog ponašanja
 • podizati svijesti učenicima o važnosti brige za svoje reproduktivno zdravlje kroz edukacije
 • doprinijeti u borbi protiv predrasuda i neznanja edukacijom i širenjem informacija o HIV/AIDS-u i hepatitisu
 • smanjiti stigmu i diskriminaciju prema oboljelima od HIV/AIDS-a i hepatitisa
 • senzibilizirati školu i svoju okolinu o problemima oboljelih
 • utjecati na poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava pacijenata
 • promicati životne kvalitete i vrednote
 • osposobiti učenike za uočavanje problematike oboljelih ili HIV- pozitivnih, aktivnim djelovanjem u zajednici

Škola za medicinske sestre Vinogradska u školskoj godini 2022./2023. aktivno će sudjelovati  s centrom CheckPoint Zagreb, na razvijanju odgovornog spolnog ponašanja, te stvoriti kod učenika odgovoran stav prema sebi i svome zdravlju kao i prema zdravlju svoga partnera. CheckPoint Zagreb je centar za zdravlje i edukaciju mladih. U službi je zajednice za povećanje svjesnosti o važnosti spolnog i reproduktivnog zdravlja, obavlja testiranja na HIV i druge spolno prenosive infekcije, bavi se pravovremenim otkrivanjem bolesti, upućivanjem u skrb i liječenje te smanjenje zdravstvenih komplikacija i stigme oko spolnog zdravlja.

 ELEMENTI PROJEKTA: učenici će sudjelovati na predavanju i radionicama koje će organizirati društveni centar za spolno i reproduktivno zdravlje i pripomoći odgovornom spolnom ponašanju svojih prijatelja, što podrazumijeva usvajanje obrazaca ponašanja i životnog stila koji je usmjeren zaštiti i unapređenju spolnog i reproduktivnog zdravlja, te sprječavanju ili znatnom smanjenju rizika od mogućih neželjenih posljedica. Nakon što učenici usvoje potrebna znanja o reproduktivnom zdravlju i ovladaju određenim vještinama, oprobati će se kao edukatori u svojoj školi (učenicima prvih i drugih razreda). Osim u našoj školi cilj nam je da provedemo edukaciju i u učeničkim domovima za smještaj djevojaka. Sudionici projekta vodit će i održavati radionice o reproduktivnom zdravlju, te poučavati djevojke važnosti pripreme za prvi ginekološki pregled. Prvi posjet ginekologu trebalo bi planirati prije prvog spolnog odnosa radi dobivanja informacija o svom zdravlju te naputaka o odgovarajućoj kontracepciji i prevenciji spolno-prenosivih bolesti. Sama ideja za ginekološkim pregledom i posjetom ginekologu kod većine mladih djevojaka izazva nervozu, nelagodu i strah. Učenice će objasniti važnost fizičke pripreme za sami pregled, upoznat ih od čega pregled sastoji, kako se obući za pregled da se osjećaju što ugodnije, koja pitanja treba postaviti ginekologu te  dobrom pripremom pokušati umanjiti nelagodu i strah od njega. Prvi ginekološki pregled važan je događaj u životu svake mlade žene.

OČEKIVANI REZULTATI:  edukacijom o zaštiti od spolno prenosivih bolesti, neželjene trudnoće kao i važnost prvog ginekološkog pregleda potaknuti učenike na kritičko razmišljanje o spolnosti i vrijednostima iz kuta ljudskih prava. Spolno prenosive bolesti i neželjenu trudnoću možemo prevenirati odgovornim ponašanjem i edukacijom. Nadamo se da ćemo educirati učenike na ispravan i koristan način te doprinijeti zaštiti mladih.

PRIJAVITELJ I PARTNER:

 1. Škola za medicinske sestre Vinogradska
 2. CheckPoint Zagreb, Društveni centar za spolno i reproduktivno zdravlje
 3. Učenički dom za djevojke

TRAJANJE PROJEKTA:  školska godina 2022./2023.

PROJEKTNI TIM:

Dubravka Protić, dipl. med. techn.

Tatjana Antičević, dipl. med. techn.

Martina Trnčević, mag.med.techn.

Ivana Pišćenec, mag.med.techn.

dr. sc. Višnja Pranjić


NAZIV PROJEKTA: PROTIV PREDRASUDA I NEZNANJA – reproduktivno zdravlje

OSNIVAČ: Dubravka Protić

SUDIONICI: treći, četvrti i peti razredi Škole za medicinske sestre Vinogradska, 

CILJ: akcija je odgojnog značaja, zaštita reproduktivnog zdravlja mladih i unapređenje zdravoga življenja sustavom prevencije i zdravstvene zaštite

Učenici koji sudjeluju u projektu:

 • informirati učenike škole i djevojke učeničkog doma o važnosti brige za svoje reproduktivno zdravlje
 • osvijestiti kod učenika posljedice neodgovornog ponašanja
 • podizati svijesti učenicima o važnosti brige za svoje reproduktivno zdravlje kroz edukacije
 • doprinijeti u borbi protiv predrasuda i neznanja edukacijom i širenjem informacija o HIV/AIDS-u i hepatitisu
 • smanjiti stigmu i diskriminaciju prema oboljelima od HIV/AIDS-a i hepatitisa
 • senzibilizirati školu i svoju okolinu o problemima oboljelih
 • utjecati na poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava pacijenata
 • promicati životne kvalitete i vrednote
 • osposobiti učenike za uočavanje problematike oboljelih ili HIV- pozitivnih, aktivnim djelovanjem u zajednici

Škola za medicinske sestre Vinogradska u školskoj godini 2021./2022. aktivno će sudjelovati s centrom CheckPoint Zagreb, na razvijanju odgovornog spolnog ponašanja, te stvoriti kod učenika odgovoran stav prema sebi i svome zdravlju kao i prema zdravlju svoga partnera. CheckPoint Zagreb je centar za zdravlje i edukaciju mladih. U službi je zajednice za povećanje svjesnosti o važnosti spolnog i reproduktivnog zdravlja, obavlja testiranja na HIV i druge spolno prenosive infekcije, bavi se pravovremenim otkrivanjem bolesti, upućivanjem u skrb i liječenje te smanjenje zdravstvenih komplikacija i stigme oko spolnog zdravlja.

ELEMENTI PROJEKTA: učenici će sudjelovati na predavanju i radionicama koje će organizirati društveni centar za spolno i reproduktivno zdravlje i pripomoći odgovornom spolnom ponašanju svojih prijatelja, što podrazumijeva usvajanje obrazaca ponašanja i životnog stila koji je usmjeren zaštiti i unapređenju spolnog i reproduktivnog zdravlja, te sprječavanju ili znatnom smanjenju rizika od mogućih neželjenih posljedica. Nakon što učenici usvoje potrebna znanja o reproduktivnom zdravlju i ovladaju određenim vještinama, oprobati će se kao edukatori u svojoj školi (učenicima prvih i drugih razreda). Osim u našoj školi cilj nam je da provedemo edukaciju i u učeničkim domovima za smještaj djevojaka. Sudionici projekta vodit će i održavati radionice o reproduktivnom zdravlju, te poučavati djevojke važnosti pripreme za prvi ginekološki pregled. Prvi posjet ginekologu trebalo bi planirati prije prvog spolnog odnosa radi dobivanja informacija o svom zdravlju te naputaka o odgovarajućoj kontracepciji i prevenciji spolno-prenosivih bolesti. Sama ideja za ginekološkim pregledom i posjetom ginekologu kod većine mladih djevojaka izazva nervozu, nelagodu i strah. Učenice će objasniti važnost fizičke pripreme za sami pregled, upoznat ih od čega pregled sastoji, kako se obući za pregled da se osjećaju što ugodnije, koja pitanja treba postaviti ginekologu te dobrom pripremom pokušati umanjiti nelagodu i strah od njega. Prvi ginekološki pregled važan je događaj u životu svake mlade žene.

OČEKIVANI REZULTATI: edukacijom o zaštiti od spolno prenosivih bolesti, neželjene trudnoće kao i važnost prvog ginekološkog pregleda potaknuti učenike na kritičko razmišljanje o spolnosti i vrijednostima iz kuta ljudskih prava. Spolno prenosive bolesti i neželjenu trudnoću možemo prevenirati odgovornim ponašanjem i edukacijom. Nadamo se da ćemo educirati učenike na ispravan i koristan način te doprinijeti zaštiti mladih.

PRIJAVITELJ I PARTNER:

 1. Škola za medicinske sestre Vinogradska
 2. CheckPoint Zagreb, Društveni centar za spolno i reproduktivno Zdravlje
 3. Učenički dom za djevojke

TRAJANJE PROJEKTA: školska godina 2021./2022.


Realizacija

CheckPoint Zagreb je centar za zdravlje i edukaciju mladih. U suradnji sa zdravstvenim ustanovama i stručnjacima centar djeluje kao nadogradnja zdravstvenog sustava s ciljem prevencije i pomoći svim građanima u području spolnog i reproduktivnog zdravlja. O temama spolnog i reproduktivnog zdravlja mladima je ponekad nelagodno razgovarati zbog čega je važno da se o njima informiraju iz stručnih i pouzdanih izvora, izravno i nedvosmisleno te u podržavajućem okruženju. U Centru za zdravlje mladih Grada Zagreba održane su  edukativne radionice za učenice i učenike Škole za medicinske sestre Vinogradska. Na radionici se  razgovaralo o spolnom zdravlju, spolnim ponašanjima i navikama, osobnim i drugim čimbenicima rizika, spolno prenosivim bolestima, metodama kontracepcije, testiranju, ubodnim incidentima i svemu onome što učenike i stručne suradnike zanima. Koja je njihova uloga u kontaktu s pacijentima u području spolnog zdravlja, kojim sve postupcima mogu nesvjesno posramiti pacijenta i kako to spriječiti.

OČUVANJE REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA MLADIH

Učenički dom ‘Hrvatski učiteljski konvikt’ Klaićeva ulica 3.

Volonteri Škole za medicinske sestre Vinogradska u učeničkom domu ‘Hrvatski učiteljski konvikt’  u sklopu projekta Protiv predrasuda i neznanja 1. 2. 2022.  održali su predavanje i radionicu učenicama na temu „Očuvanje reproduktivnog zdravlja mladih“ s ciljem podizanja svijesti i stjecanja znanja o pravilnoj intimnoj higijeni, spolnim bolestima i njihovoj prevenciji te važnosti redovitih ginekoloških pregleda i PAPA-testiranja.  Rak vrata maternice je preventabilna bolest. Cijepljenje protiv HPV-a, najčešćeg uzročnika te bolesti kao i preventivni pregledi mogu otkriti premaligne promjene na vratu maternice i rani oblik bolesti.  Za rano otkrivanje i liječnje bolesti potrebno je obavljati preventivne ginekološke preglede barem  jednom godišnje, a Papa-test i HPV test prema uputi ginekologa. Više o projektu i događanjima pogledajte ovdje.

Udruga HUHIV i Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Učenici 5. D razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska sudjelovali su u fokus grupi za istraživanje pod nazivom „Dinamika reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj od 2005. do 2020. godine“  koje provodi Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta. Istraživanju je cilj utvrditi prevalenciju klamidijske infekcije i opisati čimbenike koji utječu na spolno i reproduktivno zdravlje mladih u dobi od 18-25 godina. Svrha istraživanja je pridonijeti unaprjeđenju spolnog i  reproduktivnog zdravlja mladih u Hrvatskoj. 

Fokus grupu vodili su epidemiologinja prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr.med. i psiholog udruge HUHIV Davor Dubravić. Učenici 5 D razreda bili su sudionici fokus grupe. Njihova uloga u fokus grupi je bila da daju usmene odgovore na postavljena pitanja stručnjaka, kako bi se njihovo mišljenje i interesi uzeli u obzir prilikom izrade i oblikovanja sadržaja materijala. Fokus razgovora  s našim učenicima je bio na  sadržaju motivacijskog letka i na razumijevanju uputa, a ne na vlastitim ponašanjima ili iskustvima. Korist koju su naši učenici imali  od sudjelovanja u fokus grupi je saznavanja novih informacija o zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja, te da su svojim sudjelovanjem pomogli u izradi edukativno-informativnog materijala koji je prilagođen potrebama i interesima adolescenata i mladih.

Projektni tim

Dubravka Protićmag. med. techn.
Tatjana Antičevićmag. med. techn.
Irena Korajmag. med. techn.
Snježana Cipčićmag. med. techn.
Višnja Pranjićdr. sc.
Go to Top