Dokumenti Škole

VAŽNI DOKUMENTI

ZAKONI

Pravilnici, protokoli i poslovnici 

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - pročišćeni tekst

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga jednostavne vrijednosti

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Pravilnik o radu Škole za medicinske sestre Vinogradska

Pravilnik o zaštiti na radu Škole za medicinske sestre Vinogradska

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Procedura o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora

Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine

Poslovnik o radu školskog odbora

Poslovnik o radu školske knižnice

 

RAČUNOVODSTVO

Odluke

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.

Državna matura

Organizacija škole

Raspored sati

Kontakti

Nastavni plan i program

Stručna vijeća

Vijeće roditelja

Vijeće učenika

Vremenik Završnog rada

Vremenik rada škole

Okvirni program rada razrednika i popis razrednika

Program rada Školske knjižnice

Program rada Školskog odbora

E-dnevnik i ostalo

Osiguranje