Sve o zanimanju

PRVA STRUKOVNA KVALIFIKACIJA U RH: medicinska sestra opće njege/medicinskei tehničar opće njege

Budućim medicinskim sestrama/tehničarima srednjoškolsko obrazovanje traje pet godina. Dakle godinu dana duže u odnosu na druge srednjoškolce RH. Međutim bitno veći broj sati, izuzetan napor i opterečenje učenika kroz svih pet obrazovnih godina rezultira velikim bonusom, a to je Strukovna kvalifikacija: medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege.

Do produljenja obrazovanja medicinskih sestara dolazi zbog standardiziranja programa u skladu s odlukama Europske unije, a Hrvatska je prva zemlja koja započinje s primjenom petogodišnjeg programa obrazovanja.

Konkretno to znači da je standardiziran program po modelu 2+3, odnosno prve dvije godine se realizira općeobrazovni dio kurikuluma, a posljednje tri poučavaju se strukovni nastavni predmeti. Europski programi nalažu fond od 4.600 sati strukovne nastave.

Na inicijativu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi izrađen je i donesen od strane  Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa petogodišnji Strukovni kurikulum. Za učenike koji se odluče školovati za medicinske sestre/tehničare neće značiti samo produljenje srednjoškolskog obrazovanja za godinu dana, već i produljenje školske godine za dva odnosno 3 tjedna. Fond od 4 600 sati zahtjeva izuzetno ozbiljan i kontinuirani rad cijelu nastavnu godinu. Dosadašnjih 1 100 sati godišnje, od sada zamjenjuje 1 530 sati. U praksi će to značiti da će učenici imati tjedno opterećenje od 38 do 42 sata (ili više - ako odaberu dodatnu nastavu opće obrazovnih nastavnih predmeta potrebnih za polaganje ispita Državne mature) te će im nastavna godina trajati između 35 i 40 tjedana, ovisno o obrazovnoj godini.

Nakon dvije godine školovanja, općeobrazovne predmete zamjenjuju isključivo strukovni predmeti, odnosno kurikularno planiranje i programiranje realizacije strukovne nastave. Kurikularni pristup učenju i poučavanju, primjena teorije u praksi i realizacija predmetnih kurikuluma sadržajno u skladu i s primjenom u struci podiže kvalitetu obrazovanja naših učenika.

Na kraju pete godine učenici polažu Završni ispit  i stiču strukovnu kvalifikaciju, a ukoliko žele pristupaju i ispitima Državne mature.

UČENICIMA KOJI ŽELE VIŠE osiguravamo : dodatnu nastavu - 2 sata tjedno  iz opće obrazovnih nastavnih predmeta: hrvatski jezik, matematika i strani jezik, tijekom treće, četvrte i pete godine što im omogućava dobru pripremu i za ispite Državne mature.

Cijelo petogodišnje obrazovanje je izuzetno zahtjevno, zahtjeva kontinuirani rad, izuzetno dobro razvijene radne navike učenika te posebnu motiviranost za zanimanje medicinska sestra/tehničar. Na prvi pogled program obrazovanja u trajanju od pet godina izgleda kao produljenje školovanja, međutim ne treba zaboraviti da učenik stiče strukovnu kvalifikaciju koja mu omogućava samostalan rad u zdravstvenoj ustanovi i veliku mogućnost zapošljavanje odmah nakon završetka obrazovnog programa i to diljem EU.