Accessibility Tools

Upisni rokovi

Upisni rokovi2024-04-01T12:53:24+00:00

Ljetni upisni rok

 

Opis postupaka

Datum

• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

29.5. – 26.6.2023.

• Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

26.6.2023.

• Početak prijava redovitih učenika u sustav

29.5.2023.

• Početak prijava obrazovnih programa

28.6.2023.

• Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

2.7.2023.

• Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

03.07.2022. u 9.00h

• Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

6.7.2023.

• Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

7.7.2023.

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

6.7.2022.

• Završetak prijava obrazovnih programa

7.7.2022.

• Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

6.7.2023.

• Objava konačnih ljestvica poretka

10.7.2023.

• Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

• Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

11.7.2023. 0d 9.00 do 16.00

12.7.2023. 0d 9.00 do 13.00.

• Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

14.7.2023.

• Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

7.8.2023.

0
Students
0
Courses
0
Teachers
0
Locations

POPULAR COURSES

 • 11 ožujka, 2021

  Aktivnost je humanitarnog i odgojnog značaja, senzibilizirati učenike za probleme s kojima se susreću beskućnici, poticanje potrebe pomaganja i uključivanja u akcije kojima je svrha  pomoći potrebitima.

 • 11 ožujka, 2021

  Akcija je humanitarnog i odgojnog značaja, poticanje kod učenika svijest o tome da oni kao pojedinci mogu puno učiniti za oboljelog od leukemije, limfoma, mijeloma ili sličnih krvnih bolesti korisnika krvotvornih matičnih stanica, tako da neki postanu potencijalni donori ...

 • 15 ožujka, 2022

  Projekt je odgojnog i obrazovnog značaja, analiza vlastite tjelesne težine i sastava tijela, poticanje odgovornog odnosa i ponašanja prema vlastitom zdravlju i njegovu očuvanju, poticanje zdravog načina življenja i pravilne prehrane...

 • 4 travnja, 2024

  Osmisliti načine komunikacije s korisnicima usluga Pučkog otvorenog učilišta treće životne dobi, za vrijeme obilježavanja dana broja Pi

 • 4 travnja, 2024

  Povezivanje studenata sestrinstva i učenika Škole za medicinske sestre Vinogradska te osnaživanje i motiviranje učenika da postanu studenti sestrinstva

 • 4 travnja, 2024

  Škola za medicinske sestre Vinogradska u školskoj godini 2023./2024. sudjelovat će u aktivnostima Društva medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata HUMS-a

 • 4 travnja, 2024

  Učenici često imaju pogrešnu predodžbu o poslu koji ih čeka nakon završetka medicinske škole koju su upisali, stoga će u susretu s umirovljenim med. sestrama/med. tehničarima

 • 4 travnja, 2024

  Povodom obilježavanja Dana plavog irisa, projektom „Dan plavog irisa Škole za medicinske sestre Vinogradska“ prikazat će se važnost sudjelovanja učenika (trećih i četvrtih razreda) u javnozdrastvenim akcijama.

 • 4 travnja, 2024

  Projekt se realizira u suradnji s Udrugom oboljelih od leukemije i limfoma, Čakovec. U projektu sudjeluju učenici i nastavnici koji skupljaju čepove u čije su skupljanje uključene i njihove obitelji.

 • 4 travnja, 2024

  Projektom Obilježavanje „Dan narcisa“ spoj humanitarne akcije i javnozdravstvene kampanje, koji je pokrenula Hrvatska liga protiv raka.

Joining Over 800,000 Students Enjoying Avada Education now

Become Part of Avada University to Further Your Career.

Go to Top